Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.12.2019

Dodatok k zmluve č. 13 k Zmluve o dielo č.031002

z-19-48

-

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Šumiac

19.12.2019

Dohoda o ukončení zmluvy

z-19-47

0,00 EUR

Obec Šumiac

SIBS MV s. r. o.

17.12.2019

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

z-19-46

-

Obec Šumiac

Ing. Eva Kútiková

17.12.2019

Dodatok č. 1 k zmluve č. 1368/16/30

z-19-45

-

Obec Šumiac

Enviromentálny fond, Nevädzová 5,821 01 Bratislava

15.11.2019

Zmluva o dielo

z-19-44

60,00 EUR šesťdesiat eur

Obec Šumiac

Pokoš Dezider

15.11.2019

Zmluva o dielo

z-19-43

65,00 EUR šesťdesiat päť eur

Obec Šumiac

Pokoš Marek

11.11.2019

Zmluva o dielo

z-19-42

135,00 EUR stodridsaťpäť eur

Obec Šumiac

Pokoš Ondrej

01.11.2019

Zmluva o dielo

z-19-41

30,00 EUR

Obec Šumiac

Červenáková Renáta

13.11.2019

Zmluva o dielo

z-19-40

110,00 EUR stodesať eur

Obec Šumiac

Lacková Svetlana

13.11.2019

Zmluva o dielo

z-19-39

55,00 EUR

Obec Šumiac

Pokoš Roman

13.11.2019

Zmluva o dielo

z-19-38

80,00 EUR osemdesiat eur

Obec Šumiac

Pokošová Lucia

01.10.2019

Zmluva o komisionálnom predaji

z-19-37

0,00 EUR

Obec Šumiac

Károly Pavel

31.10.2019

Zmluva o spolupráci

z-19-36

0,00 EUR

Obec Šumiac

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

31.10.2019

Dodatok ku zmluve o poskytnutí služby

Dodatok č. 1

0,00 EUR -

SIBS MV s. r. o.

Obec Šumiac

25.04.2019

Kúpna zmluva

z-19-16

-

Michal Hrabovský

Obec Šumiac

10.10.2019

Dodatok č. 1

z -19-35

2 000,00 EUR dvetisíc eur

CASSIOPEA

Obec Šumiac

26.09.2019

Zmluva o poskytnutí služby

z-19-34

36 765,18 EUR Tridsaťšesťtisícsedemstošesťdesiatpäť eur 18 centov

SIBS MV s. r. o.

Obec Šumiac

23.09.2019

Zmluva o účte Multicipálneho úveru

z-19-33

-

Obec Šumiac

Prima banka Slovensko, a.s.

23.09.2019

Multicipálny úver - Univerzál

z-19-32

10 000,00 EUR

Obec Šumiac

Prima banka Slovensko, a.s.

12.09.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

z-19-31

6 500,00 EUR Šesťtisícpäťsto EUR

Obec Šumiac

Fond na podporu umenia

04.09.2019

Zmluva o poskytnutí služby

z-19-30

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Obec Šumiac

CASSIOPEA

11.07.2019

Zmluva o poskytnutí služby - !NEPLATNÁ!

z-19-29

-

Obec Šumiac

Neudorf, s. r. o.

10.07.2019

Zmluva o províznom predaji produktov

z-19-28

-

Región HOREHRONIE - oblastná organizácia cestovného ruchu

Obec Šumiac

27.06.2019

Zmluva o vykonaní odbornej laboratórnej expertízy č. 2014/2019 HŽPZ

z-19-27

Neuvedené

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Obec Šumiac

14.06.2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160323001

z-19-26

0,00 EUR -

Obec Šumiac

IA MPSVR SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: