Obsah

Farnosť

V Šumiaci sa nachádza gréckokatolícky kostol Nanebovstúpenia Pána.

Kostol sa nachádza na námestí obce a správcom farnosti je Mgr. František Takáč.

048/6181317