Obsah

 

 

 

Rok 2021

Výpis uznesení OZ zo dňa 4.5.2021 Stiahnuté: 5x | 12.05.2021

Výpis uznesení OZ z 19.3.2021 Stiahnuté: 5x | 11.05.2021

Uznesenie č. 16/OZ/2021 z 25.2.2021 Stiahnuté: 40x | 12.03.2021

Výpis uznesení OZ z 25.2.2021 Stiahnuté: 39x | 09.03.2021

Výpis uznesení OZ zo 17.2.2021 Stiahnuté: 24x | 09.03.2021

Výpis uznesení z 25.1.2021 Stiahnuté: 48x | 17.02.2021

Rok 2020

Výpis uznesení z 14.12.2020 Stiahnuté: 47x | 11.02.2021

Výpis uznesení z 25.11.2020 Stiahnuté: 24x | 10.02.2021

Výpis uznesení z 27.11.2020 Stiahnuté: 33x | 10.02.2021

Výpis uznesení z 8.10.2020 Stiahnuté: 103x | 28.10.2020

Výpis uznesení z 24.9.2020 Stiahnuté: 76x | 28.10.2020

Výpis uznesení z 21.8.2020 Stiahnuté: 99x | 07.09.2020

Výpis uznesení z 23.6.2020 Stiahnuté: 146x | 03.07.2020

Výpis uznesení z 22.5.2020 Stiahnuté: 112x | 03.07.2020

Výpis uznesení k 1.3.2020 Stiahnuté: 152x | 09.03.2020

Výpis uznesení z 24.1.2020 Stiahnuté: 185x | 11.02.2021

Rok 2019

Výpis uznesení r . 2019 Stiahnuté: 114x | 16.06.2020

Rok 2018

Výpis uznesení Stiahnuté: 304x | 04.04.2019

Rok 2017

Výpisy uznesení 2017 Stiahnuté: 256x | 25.01.2019

Rok 2016

za rok 2016 Stiahnuté: 581x | 08.02.2017

Stránka