Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.11.2018

Mandátna zmluva

z-18-11

20,00 EUR

HMH Invest spol. s r.o.

Obec Šumiac

16.10.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

z-18-10

134 823,42 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Šumiac

15.10.2018

Zmluva o dielo

z-18-09

10 000,00 EUR

Inžinieske stavby, a.s.

Obec Šumiac

15.10.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

z-18-08

1 800,00 EUR

Ing. Eva Kútiková

Obec Šumiac

06.09.2018

Zmluva č.127/POD-603/18

z-18-07

5 000,00 EUR päťtisíceur

SAŽP

Obec Šumiac

24.08.2018

Municipálny úver - Superlinka

z-18-06

8 300,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šumiac

22.05.2018

Kúpno predajná zmluva hasičskej striekačky PPS 12

z-18-05

500,00 EUR päťsto

Ivan Hlaváčik

Obec Šumiac

22.05.2018

Zateplenie objektu a výmena okien a dverí na budove miestnej knižnice a zdravotného strediska

z-18-04

23 340,42 EUR

STAVEBNÉ RÁCE - Takáč Roman

Obec Šumiac

22.05.2018

Zateplenie objektu budovy pošty

z-18-03

14 076,04 EUR

STAVEBNÉ RÁCE - Takáč Roman

Obec Šumiac

24.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

z -18-02

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Šumiac

12.10.2015

Poistná zmluva Kotolňa

z-15-33

331,41 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Šumiac

31.01.2018

Zmluva o prenájme

z-18-01

40 000,00 EUR štyridsaťtisíc

JASPI s.r.o.

Kameňolom Červená Skala

23.10.2017

Dodatok č.2 k zmluve o stavebnom diele č. 01/2010

z-17-14

78 947,37 EUR

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Obec Šumiac

28.08.2017

Zmluva o dielo

z-17-13

57 829,60 EUR Päťdesiatsedemtisícosemstodvadsaťdeväť 60/100

JUNO DS s.r.o.

Obec Šumiac

09.10.2017

Dodatok č.1

z-17-12

11 258,50 EUR

Šajby s.r.o.

Obec Šumiac

02.10.2017

Odstúpenie od zmluvy

z-17-11

224 630,00 EUR dvestodvadsaťštyri tisícšesťstotridsať

Helada s.r.o.

Združenie obcí pre rozvoj mikroregiónu Horehron

30.08.2017

Zmluva č. 121036 08U01

z-17-10

75 000,00 EUR sedemdesiatpäťtisíc

Enviromentálny fond

Obec Šumiac

16.08.2017

Kontokorentný úver

z-17-09

8 300,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šumiac

02.08.2017

Rozšírenie kamerového systému Šumiac

z-17-08

4 020,00 EUR štyritisícdvadsať

SkiTech-Ing.Ivan Mesjar

Obec Šumiac

31.07.2017

Nájomná zmluva

z-17-07

177,95 EUR jednodtosedemdesiatsedemeurdeväťstopäťdesiatdva centov

Anna Margetová

Obec Šumiac

19.07.2017

Riešenie havarijného stavu ZŠ v Šumiaci

z-17-06

60 402,66 EUR šesťtisícštyristodvaeur šesťdesiatšesťcentov

Šajby s.r.o.

Obec Šumiac

28.06.2017

Zmluva č.37541 o poskytnutí dotácie

z-17-05

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Šumiac

29.03.2017

Mandátna zmluva

z-17-4

2 640,00 EUR

INPRO POPRAD, s.r.o.

Obec Šumiac

23.05.2017

Zmluva o grantovom účte

z-17-03

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šumiac

22.09.2016

Zmluva o dielo

z-16-16

2 270,00 EUR

Ing. Alexander Langyel,195,930 30,Báč

Obec Šumiac

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: