Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.08.2020

Kúpna zmluva

Z-20-45

900,00 EUR deväťsto

Obecný úrad Šumiac

Červenáková Renáta

03.08.2020

Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu

Z-20-44

0,00 EUR nula

Obecný úrad Šumiac

Obec Heľpa

27.07.2020

Zmluva o spolupráci č. 16/7/2020

Z-20-43

400,00 EUR Štyristo

Obec Šumiac

Rozvojová agentúra BBSK

24.07.2020

Zmluva o dielo

Z-20-42

35,00 EUR Tridsaťpäť

Obec Šumiac

Bartošová Renáta

20.07.2020

Zmluva o dielo

Z-20-41

30,00 EUR Tridsať

Lacková Ivana

Obec Šumiac

25.06.2020

Zmluva o poskytnutí fin.príspevku č. 07/BBSK/2020

Z-20-40

200,00 EUR Dvesto

MO MS Šumiac

Matica slovenská

19.06.2020

dodatok k zmluve

z-20-39

-

ENVIRPOL SK s.r. o.

Obec Šumiac

16.06.2020

Darovacia zmluva

Z-20-38

nula

Obec Šumiac

JUDr. Michal Duraj

20.05.2020

Zmluva č. 22/2020/2337

Z-20-37

400,00 EUR štyristo

Obec Šumiac

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinová 2, 81272 Bratislava

07.05.2020

Kupna zmluva

Z-20-36

900,00 EUR Deväťsto eur

Lenka Kačicová

Obec Šumiac

03.04.2020

Zmluva č.3200938

Z-20-35

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Šumiac

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

01.04.2020

Zmluva o dielo

Z-20-34

400,00 EUR

Obec Šumiac

Fuleová Andrea

01.04.2020

Zmluva o dielo

Z-20-33

435,00 EUR Štyristotridsaťpať

Obec Šumiac

Stachurová Lenka

01.04.2020

Zmluva o dielo

Z-20-32

115,00 EUR Jedenstošesťdesiatpäť

Obecný úrad Šumiac

Fuleová Andrea

01.04.2020

Zmluva o dielo

Z-20-31

50,00 EUR Päťdesiat

Obec Šumiac

Fuleová Andrea

01.04.2020

Zmluva o dielo

Z-20-30

300,00 EUR Tristo

Obec Šumiac

Mária Hlavatá

12.03.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Z-20-29

99,00 EUR deväťdesiatdeväť

Obec Šumiac

Mesto Stropkov

12.03.2020

Zmluva o dielo-Sanácia

Z-20-28

32 392,42 EUR tridsaťdvatisíctristodeväťdesiatdva 42/100

Obec Šumiac

Ing.Viliam Čech

27.02.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003308

Z-20-27

11 264,06 EUR jedenásťtisícdvestošesťdesiatštyri

Obec Šumiac

Ministerstvo vnútra SR

27.02.2020

Zmluva o spolupráci č. 06/02/2020

Z-20-26

400,00 EUR

Obec Šumiac

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

25.02.2020

Príloha č.1 j Zmluve č. SGE1113201519

Z-20-25

7 806,60 EUR sedemtisícosemstošesť 60/100

Obec Šumiac

ENVI-PAK a.s.

18.02.2020

Zmluva o bežnom účte

z-20-24

0,00 EUR -

Obec Šumiac

Prima banka Slovensko, a.s.

14.02.2020

Zmluva č.2020 MPC NP PoP MŠ 018

z-20-23

0,00 EUR -

Obec Šumiac

Metodicko-pedagogické centrum

20.12.2019

Kúpna zmluva

z-19-52

30 497,18 EUR tridsať tisíc štyristodeväťdesiatsedem eur, 18/100 cent

Obec Šumiac

MIVASOFT, spol. s r. o.

04.11.2019

Kúpna zmluva

z-19-51

60 370,47 EUR šesťdesiat tisíc tristo sedemdesiat eur , 47/100 cent

Obec Šumiac

MONASTER, s. r. o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: