Obsah

Za účelom šírenia osvety medzi obyvateľmi v oblasti odpadového hospodárstva sa spoločnosť Brantner Gemer rozhodla pripraviť brožúru, ktorá popisuje aktuálny systém odpadového hospodárstva a približuje tak občanom informácie, ktorá častokrát bežným obyvateľom chývajú. Cieľom brožúry je vzbudiť v čitateľovi spoluzodpovednosť pri organizácii a financovaní odpadového hospodárstva vo svojej obci.

Brantner brožúra.pdf (568.03 kB)

Harmonogram zberu odpadov 2021.pdf (1.64 MB)

Zber odpadu r.2020.pdf (34.67 kB)

Posledný termín zberu komunálneho odpadu v obci Šumiac v roku 2020 bude 31.12.2020!