Obsah

FS Šumiačan

http://sumiacan.sumiac.sk/

Folklórny súbor ŠUMIAČAN a ŠUMIAČANÍK

Od vzniku dvoch folklórnych telies v Šumiaci ubehlo už viac ako 50 rokov. Čas takmer dvoch generácií. Z iniciatívy bývalého člena vojenského súboru Jánošík z Olomouca - Jána Molenta - a ďalších obetavcov, zišla sa 15. januára 1957 prvá schôdzka súboru.

Významnú úlohu tu hral aj úspech, ktorý dosiahol súbor pod umeleckým vedením Jána Molenta za hudobného sprievodu bratov Maťuchovcov hneď v prvom roku činnosti súboru. Po vystúpeniach nebolo snáď nikoho, kto by si nebol uvedomil, že v našich spevoch, tancoch, hudbe, zvykoslovných obrázkoch je kus lásky k rodnej hrude, obci, rodnej zemi a nesmiernej úcty k jej kultúrnym tradíciám, neoceniteľným národným skvostom.

 

Prevzaté z publikácie "Spievajúci Šumiac" autorov Ondrej Herich a Ján Molent

  

Poznámka: V tejto časti chceme priniesť prierez históriou FS Šumiačan. Materiály, ktoré máme k dispozícii, je však potrebné spracovať, a to vyžaduje predovšetkým čas. Preto Vás žiadame o zhovievavosť. Ďakujeme.