Obsah

Insígnie obce

 

 

pecatPečať

Tento popisný až ľudový charakter erbu sa autor rozhodol rozviesť i do výtvarného riešenia starostovskej reťaze a pečate ďalšími charakteristickými symbolmi Šumiaca - koleso z voza a retiazkami. Koleso je symbolom povozníctva, ale aj symbolom pohybu, života.

 

 

erbErb

Valach - drevorubač predstavuje históriu založenia obce v 15. storočí na základe valašského práva, zelený kopec predstavuje geografický charakter okolia, ihličnaté stromy flóru okolia. Kamzík predstavuje symbol legendy vzniku obce.

 

 

 

 

vlajkaVlajka