Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.12.2020

O2020/21

Objednávame si geometrický plán na oddelenie nehn. a zameranie stavby na pozemku parc. CKN č. 5479/4

350,00 EUR

SGS Brezno s.r.o., Lichardova 29/387, 97701 Brezno

Obec Šumiac

29.10.2020

O2020/20

pelety 22,6t

3 800,00 EUR

MyWood Pellets s.r.o., Osloboditeľov 50, 97666 Polomka

Obec Šumiac

29.10.2020

O2020/19

dezinfekcia - COVID 19

2 000,00 EUR

Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 2881/4B, 04001 Košice-Juh

Obec Šumiac

29.10.2020

O2020/18

objednávame si oplotenie kompostoviska

1 500,00 EUR

PLASTKOV s.r.o., Rázusova 19, 97701 Brezno

Obec Šumiac

29.10.2020

O2020/17

Objednávame si u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení kotolne

343,20 EUR

tole, s.r.o., Slobody 44/2749, 05801 Poprad

Obec Šumiac

29.10.2020

O2020/16

obednávame si u Vás ohodnotenie nehnuteľností

200,00 EUR

Ing Lehocký Ľuboslav, Š.Višňovského 2505/5 Zvolen

Obec Šumiac

29.10.2020

O2020/15

Objednávame si u Vás vykonanie periodickej preh- liadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla M

0,00 EUR

Auto-Impex, Vlčie hrdlo 3239/68, 82107 Bratislava-Ružinov

Obec Šumiac

29.10.2020

O2020/14

obednávame si u Vás ohodnotenie nehnuteľností

320,00 EUR

Ing Lehocký Ľuboslav, Š.Višňovského 2505/5 Zvolen

Obec Šumiac

29.10.2020

O2020/13

Objednávame si spracovanie verejného obstarávania na projekt - Sanácia miest s nelegálne umiestneným

540,00 EUR

SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. v skratke: SVT, s. r. o., Starosaská 15, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Šumiac

29.07.2020

O2020/12

objednávame si u Vás odoberanie vzoriek vody vo verejnom vodovode v Červenej Skale na rok 2020

385,50 EUR

Reg. úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

Obec Šumiac

20.05.2020

O2020/11

poukaz na platbu na účet 2000 ks

0,00 EUR

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9/9, 97599 Banská Bystrica

Obec Šumiac

20.05.2020

O2020/10

zameranie cintorín Šumiac I. aII. etapa zameranie contorín Červená Skala mudul cintorín

0,00 EUR

Mapa Slovakia Digital s.r.o., 810 00 Bratislava

Obec Šumiac

08.04.2020

O2020/9

objednávame si vypracovanie projektu k rekonštrukcii materskej školy

4 950,00 EUR

DEVLEV PROPERTIES s.r.o., Klemensova 15/2521, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Obec Šumiac

08.04.2020

O2020/8

poskytnutie stravy v cene 3,5 EUR/obed fakturácia po ukončení mesiaca

0,00 EUR

Polák Peter,Dolina 607 607,976 71,Šumiac

Obec Šumiac

08.04.2020

O2020/7

objednávame si u Vás dodanie 100 ks ochranných rúšok 50 ks respirátorov

0,00 EUR

KONTUR Promotion, s.r.o., Muráň 308, 04901 Muráň

Obec Šumiac

08.04.2020

O2020/6

objednávame si 3000 l motorovej nafty

0,00 EUR

RWA SLOVAKIA, spol. s.r.o., Pri trati 15, 82014 Bratislava

Obec Šumiac

08.04.2020

O2020/5

Objednávame si u Vás opravu 2 čerpadla v kotolni Obecného úradu v Šumiaci a dodávku salí a kyseliny

0,00 EUR

Waleon, Brestová 1/178, 04014 Košice-Košická Nová Ves

Obec Šumiac

08.04.2020

O2020/4

Objednávame si u Vás opravu čerpadla v kotolni Obecného úradu v Šumiaci na základe cenovej ponuky.

1 243,84 EUR

Waleon, Brestová 1/178, 04014 Košice-Košická Nová Ves

Obec Šumiac

08.04.2020

O2020/3

Objednávame si u Vás vypracovanie geom. plánu na zameranie prístavby hasične v obci Šumiac

280,00 EUR

GeoPLUS Brezno, Brezenská 3/807, 97701 Brezno

Obec Šumiac

08.04.2020

O2020/2

vystúpenie k 75. výročiu oslobodenia Šumiaca

500,00 EUR

OZ Klub vojenskej histórie Slovensko, Na Revíne 13/2941, 83101 Bratislava-Nové Mesto

Obec Šumiac

08.04.2020

O2020/1

Vypracovanie dispozičného riešenia priestorov kuchyne, vyprac. podkladov - voda, elektika, vzduchote

750,00 EUR

LAWEX, spol. s r.o., Sládkovičova 2974/41

Obec Šumiac

28.01.2020

O2019/29

objednávame si u Vás zhotovenie 6 ks chološní V rámci dotácie Fondu na podporu umenia r.2019 " Oslav

600,00 EUR

Cerovská Eva, 1. mája 73 Pohorelá

Obec Šumiac

09.12.2019

O2019/28

dispozičné riešenie - pôdorysy - ihrisko, hľadisko okolie školy

260,00 EUR

Ing. Andrea Ševcová, aš-dizajn, Kapitána Nálepku 269, 97669 Pohorelá

Obec Šumiac

09.12.2019

O2019/27

Objednávama si stanovenie všeobecnej hodnoty poľno hospodárskych parciel registra EKN vedených na LV

0,00 EUR

Ing. Igor Kvetko, PhD, Kúpeľná 9/482, 05001 Revúca

Obec Šumiac

09.12.2019

O2019/26

vykonanie obhliadky kotolne,

304,80 EUR

tole, s.r.o., Slobody 44/2749, 05801 Poprad

Obec Šumiac

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: