Obsah

Komisie OZ 

Komisia životného prostredia:

predseda: Róbert Voletz

členovia: Peter Polák

Komisia sťažností:

predseda: Alžbeta Birková

členovia: Mgr. Renáta Jókaiová

Komisia kultúry a športu:

predseda: Jozef Meľo

členovia: Peter Polák, Ing. Vladimír Jambrich

Komisia verejného poriadku:

predseda: Peter Gordan

členovia: Dušan Magura

Komisia investičnej výstavby:

predseda: Ondrej Varša

členovia: Ing. Michal Hrabovský

Finančná komisia:

predseda: Peter Polák

členovia: Miroslava Dundovičová

Komisia pre verejné obstarávanie:

predseda: Branislav Dundovič

členovia: Róbert Voletz

Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda: Viera Kožičková

členovia: Branislav Dudovič, Alžbeta Birková