Obsah

História Materskej školy v Šumiaci

História Materskej školy v Šumiaci sa začala písať v školskom roku 1945/46. Najprv sa vyučovalo v tunajšej Národnej škole, kde pre materskú školu bola vyčlenená jedna miestnosť, lebo nemala vlastnú budovu. V tom čase to ešte nebola materská škola ale detská opatrovňa. Názov z detskej opatrovne na materskú školu sa zmenil v roku 1948. V roku 1948 sa prikročilo k vybudovaniu dreveného pavilónu, ktorý bol odovzdaný do prevádzky 1. septembra 1950. Vystavanie budovy hradil štát, pozemok vyvlastnila obec. Škola mala triedu, herňu, spálňu, šatňu, jedáleň, kabinet, chodbu, kuchyňu a umyváreň. V roku 1961 bolo v areáli materskej školy vybudované pieskovisko pre deti. 19. marca 1962 živelná pohroma , víchrica strhla časť strechy z budovy materskej školy .V tomto roku bol aj oplotený areál materskej školy. V školskom roku 1963/64 bola schválená druhá trieda. V roku 1967 bol na škole realizovaný 5 dňový vyučovací týždeň / do tohto termínu sa vyučovalo aj v sobotu a tiež v čase hlavných prázdnin – v júli /. Ďalšia veľká prestavba budovy sa uskutočnila v rokoch 1968 – 70. Základy budovy ostali pôvodné, ako aj strecha ale steny z drevených prestavali na murované. Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečovali v tom čase učiteľky v priestoroch Základnej školy v Šumiaci bez celodennej starostlivosti iba pre deti zamestnaných matiek. Posledná väčšia prestavba sa uskutočnila v rokoch 1988 – 89 keď bol pre priestory materskej školy uvolnený učiteľský byt, rekonštruovali sa vnútorné priestory, každá trieda mala zásuvnými dverami predelenú spálňu. K budove bola vybudovaná prístavba šatne pre deti.

       Od 1. septembra 1991 ( s výnimkou školského roka 1996/97 ) až do roku 2007 to bola jednotriedna materská škola.  V školskom roku 2007/2008 to bola dvojtriedna materská škola s jednou triedou s celodennou a jednou triedou s poldennou prevádzkou. Od roku 2008/2009 je to dvojtriedna materská škola poskytujúca celodennú starostlivosť pre deti vo veku od troch do šiestich rokov, s výnimkou detí s OŠD.