Obsah

Poslanci miestneho zastupiteľstva

1. Alžbeta Birková

Alžbeta Birková

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Branislav Dundovič

Branislav Dundovič

 

 

 

 

 

 

3. Peter Gordan

Peter Gordan

 

 

 

 

 

 

4. Ing. Michal Hrabovský

Ing. Michal Hrabovský

 

 

 

 

 

 

5. Viera Kožičková

Bc. Viera Kožičková

 

 

 

 

 

 

6. Jozef Meľo

Jozef Meľo

 

 

 

 

 

 

 

7. Peter Polák

Peter Polák

 

 

 

 

 

 

8. Ondrej Varša

Ondrej Varša

 

 

 

 

 

 

9. Róbert Voletz

Robert Voletz