Obsah

Zamestnanci :

Ing. Erika Ľapinová, PhD. - Hlavný kontrolór obce Šumiac

Ing. Dana Červienková - ekonómka obce

Mgr. Maja Čupková- mzdová úctovníčka

Lívia Károlyová - referent

Andrea Bošeľová - upratovačka a poštová doručovateľka

Šimon Bošeľa - správca cintorína v obci Šumiac a Červená Skala

Martin Hanula - vodič, správca Domu smútku v obci Šumiac, t.č. 0917 270 672

Ján Gigac - vodič strojník

Ing. Karol Chvála - lesný odborný hospodár