Obsah

Ing. Erika Ľapinová, PhD. - Hlavný kontrolór obce Šumiac

Ing. Dana Červienková – vedúca ekonomického oddelenia - ekonómka obce

Mgr. Maja Čupková- vedúca organizačného oddelenia -  mzdová účtovníčka

Eva Fujková – referentka pre kultúru, centrálny register

Anna Frgelcová – referent správca daní a poplatkov

Andrea Bošeľová - upratovačka a poštová doručovateľka

Šimon Bošeľa - správca cintorína v obci Šumiac a Červená Skala

Lenka Durajová -

Peter Dundovič – vedúci údržby verejnej zelene a verejného poriadku,   správca Domu smútku v obci Šumiac, t.č. 0908937698

Branislav Polák -

 Ján Gigac - vodič strojník

Martin Hanula - robotník

Peter Sirota - lesný odborný hospodár