Obsah

Zamestnanci :

Ing. Erika Ľapinová, PhD. - Hlavný kontrolór obce Šumiac

Ing. Dana Červienková - ekonómka obce

Mgr. Maja Čupková- mzdová úctovníčka

Eva Fujková - odborná referentka

Lívia Károlyová - referent, dane a poplatky (počas PN zastupujúca - Miroslava Hrabovská)

Andrea Bošeľová - upratovačka a poštová doručovateľka

Šimon Bošeľa - správca cintorína v obci Šumiac a Červená Skala

Martin Hanula - vodič

Ján Gigac - vodič strojník

Peter Sirota - lesný odborný hospodár

Peter Dundovič -  správca Domu smútku v obci Šumiac, t.č. 0908937698