Obec Šumiac
Šumiac
Obec Šumiac
Šumiac
rozšírené vyhľadávanie

Novinky z vašej obce alebo mesta

priamo vo vašom telefóne

Zobraziť viac

Členovia Rozvojového tímu

Predstavenie členov Rozvojového tímu Šumiac a ich pracovnej náplne

 

Rozvojový pracovník pre plánovanie                                                         Mgr. Jarmila Mihaliková    

Povaha jeho úloh je prepojená s riadením a plánovaním činností rozvojového tímu v obci, napr.

 • realizuje s príslušnými členmi RT preventívne, senzibilizačné aktivity a  záujmovú činnosť spájajúcu menšinové a väčšinové obyvateľstvo na miestnej úrovni.
 • prepája a sieťuje subjekty pôsobiace v obci s aktivitami NP.
 • plánuje činností, koordinuje a sieťuje členov rozvojového tímu.
 • spolupracuje  s komisiami zriadenými pri obecnom zastupiteľstve najmä so sociálnou a bytovou komisiou alebo s kompetentnou osobou za danú oblasť v spolupráci s vecne príslušnými členmi RT

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo                                   Bc. Zuzana Milčíková

Cieľom zavedenia tejto  pozície je zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť formou podpory a prípravy na pracovný trh prostredníctvom pracovného poradenstva v jeho pôsobnosti predovšetkým tým, že :

 • poskytuje osobné pracovné poradenstvo,
 • vyhľadáva a sprostredkuje  zamestnania pre klientov,
 • sprevádza klientov na vstupné pohovory, lekárske prehliadky. Podpora im je poskytovaná aj po nástupe do zamestnania,
 • pri sociálnej mobilite poskytuje podporu klientovi formou pomoci pri zabezpečení bývania, cestovných náhrad a pod.,
 • poskytuje podporu dievčatám a ženám  vo vzdelávaní a na trhu práce,
 • poskytuje individualizovanú pomoc najmä pre nikdy nepracujúcich uchádzačov o zamestnanie

Sociálny pracovník                                                                                      Mgr. Michaela Demová,  Mgr. Šimon Pokoš

Cieľom jeho práce je motivovať a aktivizovať jednotlivcov a rodiny na riešenie problémov a nepriaznivých životných situácií najmä:

 • poskytuje pomoc pri riešení problémových záležitostí, vrátane koordinácie potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v záujme klienta,
 • sprevádza klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov
 • vykonáva iné činnosti vo svojej pôsobnosti.

 

Rozvojový pracovník pre mládež                                                                 Lenka Bartošová, Jaroslav Ľapin

Vykonáva najmä:

 • podporuje mládež v jej osobnom rozvoji a rozvoji jej vedomostí, zručností a kompetencií,
 • pripravuje a organizuje podujatia alebo programy pre mládež,
 • spolupracuje s učiteľmi základných a stredných škôl, ktoré navštevujú „jeho deti a mládež“, • podporuje možnosti ďalšieho vzdelávania v rodinách detí a mládeže,
 • poskytuje pomoc a podporu mladým ľuďom pri dokončení základného vzdelania pre mládež bez ukončeného vzdelania s cieľom ukončiť základné vzdelanie v 9. ročníku,
 • spolupracuje s Rozvojovým pracovníkom pre pracovné poradenstvo ohľadom pomoci pri získaní zamestnania pre mládež,
 • poskytuje pomoc a podporu mladým ľuďom pri dennom štúdiu na strednej odbornej škole s cieľom ukončiť štúdium min. s výučným listom alebo maturitou,

 

Rozvojový pracovník pre bývanie                                                                   Natália Balogová, Miriama Pokošová

Cieľom  je zlepšiť podmienky bývania prostredníctvom poskytovaných služieb, vybudovať a udržiavať spolunažívanie obyvateľov v susedstve a v rámci celej sídelnej komunity, zveľadiť a skrášľovať okolité prostredie pri obytných domoch, poskytnúť podporu v environmentálnej oblasti (čierne skládky, odpad, separácia, zeleň), zlepšiť platobnú disciplínu za služby spojené s bývaním a poskytovať podporu v pripojení domácnosti na verejnú kanalizáciu, verejný vodovod a plynofikáciu.

Jeho úlohou je najmä:

 • motivovanie k udržaniu bývania resp. štandardného bývania prostredníctvom platobnej disciplíny
 • spolupráca s národným projektom  „Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkov pod osídleniami“
 • sprevádzanie, zmocňovanie a motivácia klientov pri úsilí dlhodobého udržania získaného bývania v prípade výstavby bytových jednotiek, domov a pod.,
 • podpora v komunitných aktivitách celej sídelnej komunity zameraných na čistenie okolia, udržiavania čistoty a elimináciu zakladania nelegálnych skládok

Nene                                                                                                                      Veronika Bartošová, Silvia Pokošová

Cieľom zavedenia pôsobenia Nene je podporiť zdravý vývin dieťaťa vo veku do 6 rokov a zvyšovať rodičovské zručností s cieľom lepšej pripravenosti nástupu detí do formálneho výchovno-vzdelávacieho procesu, uľahčiť prekonávanie jazykových, zdravotných, sociálnych, kultúrnych bariér detí z MRK a ich rodičov pri úspešnej adaptácii do predprimárneho vzdelávania, zlepšiť rodičovské kompetencie rodičov, vzťahy medzi rodičom a dieťaťom a využiť domáce prostredie na učenie, podporovať zosúladenie rodinného a pracovného života a pomáhať pri osvojovaní vedomosti o hygienických štandardoch bývania, reprodukčnom zdraví, plánovanom rodičovstve.

Úlohou nene je predovšetkým

 • podnecovať rodičov, aby zapojili svoje dieťa do predškolského vzdelávania; aby vnímali predškolské zariadenie ako kvalitné vzdelávacie prostredie s dobrými a užitočnými podnetmi pre jeho rozvoj.
 • podporovať vytváranie optimálnych podmienok pre napredovanie a spokojné žitie dieťaťa v rodine a v kruhu svojich kamarátov,
 • vykonáva činnosti spojené s podporou rozvoja deti v domácom prostredí,
 • u detí s odlišným materinským jazykom podporuje odstraňovanie jazykovej bariéry pred nástupom do formálneho vzdelávania,
 • organizuje   „mamikluby“, kde sa stretávajú zapojené mamičky s prizvanými odborníkmi,

Nenementorka                                                                                                         Slávka Balážová

Nenementorka vykonáva najmä činnosti spojené s koordinovaním a usmerňovaním nene vo svojej pôsobnosti najmä:        

 • podporuje, usmerňuje, dáva spätnú väzbu nene v jej práci s deťmi, rodičmi a rodinami,
 • konzultuje problémové situácie s príslušnými odborníkmi a spolupracuje s nene pri kontaktovaní odborníkov podľa potreby (pediater, logopéd, psychológ, odborné a špeciálne lekárstvo...)
 • spolupracuje s inštitúciami v oblasti starostlivosti o rodinu (sociálna kuratela, včasná intervencia, jasle, materská škola, MNO),
 • činnosť s rodinou, deťmi, matkami

 

Asistent Centra rozvojových tímov                                                                           Kevin Bartoš

Jeho pracovnou náplňou je najmä:

 • odstraňuje jazykovú bariéru v komunikácii medzi klientom a zamestnancom CRT, medzi klientom a inými inštitúciami,
 • administratívne činnosti pre CRT v rámci NP RT,
 • zabezpečuje asistenčné činnosti v spolupráci s Rozvojovým pracovníkom plánovania v oblastiach jeho činností,

 

Asistent pre bývanie a finančnú oblasť                                                                    Adam Bartoš

Má na starosti:

 • administratívne činnosti spojené s evidenciou rôznych údajov a dát súvisiacich so zmapovaním aktuálnej bytovej situácie a problémami súvisiacimi s bývaním najmä obyvateľov MRK a sídelnej komunity, finančnej gramotnosti a oddlžovania;
 • asistuje pri budovaní finančnej gramotnosti a finančného plánovania (najmä plánovaní výdavkov), sporení a pod.  jeho činnosť je naviazaná na činnosť rozvojového pracovníka pre bývanie,  rozvojového pracovníka pre pracovné poradenstvo a konzultanta pre dlhové poradenstvo,

 

Adresa: Juraja Kriváňa 409/3, 976 71 Šumiac

Tel. č.     0904 604 235

e-mail: rozvojovytimsumiac@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=61553620005209

 

 

 

Organizácie

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24
25 26
27 28 29 30
31 1 2

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
1
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

kliknutím prejdete do Fotogalérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:206
TÝŽDEŇ:3015
CELKOM:710988