Obsah

Dokumenty pre obecných poslancov

 

Zoznam podkladov na zasadnutie obecného zastupiteľstva


2016-05-02_VZN o nakladaní s odpadmi 2016 (PDF 296 MB)