Obsah

Zámer predaja pozemku  - 28.03.2019

Zámer predaja pozemku - 30.08.2019

Zámer predaja majetku - 03.02.2020