Obsah

Obec Šumiac - dokumenty

Dokumenty: Obecný úrad

Obec je podľa par. 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám povinná zverejňovať spôsobom v obci obvyklým a široko dostupným základné informácie a základné dokumenty.
Základnými dokumentmi obce sú:

 

 

Základné dokumenty informujúce o hospodárení obce s rozpočtom a majetkom:

ROK 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti 1 polrok 2021 (6).pdf (268.75 kB)

stanovisko HK k návrhu rozpočtu 2021.pdf (248.21 kB)

Rozpočet obce na rok 2021-2023: Rozpočet- 2021-sumár.pdf (729.73 kB)

 

ROK 2020

ROK 2019

 

Rok 2018

 

Rok 2017

 

Rok 2016:

Rok 2015:

Rok 2014: