Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č.1 MŠ.pdf (197.46 kB)

Dodatok č.2 k zásadam hospodárenia.pdf (215.87 kB)

Dodatok č3. o poplatkoch v školstve.pdf (233.07 kB)

 

VZN o vyske prispevku pre MS, ZSS a SKD 2021 (5).docx (16.51 kB)

VZN o vyske prispevku pre MS, ZSS a SKD 2021 (5).pdf (380.39 kB)

 

VZN o miestnych daniach č. 1-2021.docx (46.83 kB)

VZN o miestnych daniach č. 1-2021.pdf (520.75 kB)

 

VZN o kom.odpade č. 2-2021.docx (187.81 kB)

VZN o kom.odpadeč. 2-2021.pdf (322.4 kB)