Obec Šumiac
Šumiac
Obec Šumiac
Šumiac
rozšírené vyhľadávanie

Novinky z vašej obce alebo mesta

priamo vo vašom telefóne

Zobraziť viac

VZN

VZN č. 4-2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav.

VZN č. 4-2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,29 MB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 5. 6. 2021

Dodatok č.1 MŠ

Dodatok č.1 MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,46 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 5. 6. 2021

Dodatok č.2 k zásadam hospodárenia

Dodatok č.2 k zásadam hospodárenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,87 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 5. 6. 2021

Dodatok č3. o poplatkoch v školstve

Dodatok č3. o poplatkoch v školstve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,07 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 5. 6. 2021

VZN 3-2021 o vyske prispevku pre MS, ZSS a SKD 2021

VZN 3-2021 o vyske prispevku pre MS, ZSS a SKD 2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,51 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 5. 6. 2021

VZN č. 3-2021 o vyske prispevku pre MS, ZSS a SKD 2021

VZN č. 3-2021 o vyske prispevku pre MS, ZSS a SKD 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 380,39 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 5. 6. 2021

VZN o kom.odpade č. 2-2021

VZN o kom.odpade č. 2-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 322,4 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 5. 6. 2021

VZN o kom.odpadeč. 2-2021

VZN o kom.odpadeč. 2-2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 187,81 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 5. 6. 2021

VZN o miestnych daniach č. 1-2021

VZN o miestnych daniach č. 1-2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 46,83 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 5. 6. 2021

VZN o miestnych daniach č. 1-2021

VZN o miestnych daniach č. 1-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,75 kB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 5. 6. 2021

Prevádzkový poriadok Šumiackej izby

Prevádzkový poriadok Šumiackej izby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,62 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 5. 6. 2021

Dodatok č. 1-2020 k VZN č. 1-2011 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu

Dodatok č. 1-2020 k VZN č. 1-2011 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,2 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 5. 6. 2021

VZN č. 2-219 o výške príspevku preMŠ, ZŠ, ŠKD

VZN č. 2-219 o výške príspevku preMŠ, ZŠ, ŠKD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,2 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 5. 6. 2021

VZN č.1-2019 o miestnych daniach a poplatkoch

VZN č.1-2019 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,35 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 5. 6. 2021

Dodatok k VZN poplatky za stravu, maj 2019

Dodatok k VZN poplatky za stravu, maj 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,4 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 5. 6. 2021

VZN č. 2-2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Šumiac pre rok 2019

VZN č. 2-2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Šumiac pre rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 382,14 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 5. 6. 2021

VZN č. 1-2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Šumiac

VZN č. 1-2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Šumiac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,74 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 5. 6. 2021

1-2017 VZN o výške príspevku pre MŠ, ZŠS a ŠKD

1-2017 VZN o výške príspevku pre MŠ, ZŠS a ŠKD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,61 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 5. 6. 2021

Dodatok č.1 VZN Obce Šumiac č. 01-2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Obce Šumiac

Dodatok č.1 VZN Obce Šumiac č. 01-2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Obce Šumiac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,23 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 5. 6. 2021

04-2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4-OZ-2016 - Dodatok k VZN č. 1-2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Obce Šumiac - Vojnové hroby a hroby obetí svetových vojen

04-2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4-OZ-2016 - Dodatok k VZN č. 1-2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Obce Šumiac - Vojnové hroby a hroby obetí svetových vojen.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 350,35 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 5. 6. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šumiac 3-2016

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šumiac 3-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,23 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 5. 6. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb na území obce Šumiac

Všeobecne záväzné nariadenie o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb na území obce Šumiac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,98 MB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 5. 6. 2021

2-2015 - Všeobecne záväzné nariadenie o vodení a držaní psov na území Obce Šumiac

2-2015 - Všeobecne záväzné nariadenie o vodení a držaní psov na území Obce Šumiac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,73 MB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 5. 6. 2021

1-2015 - Všeobecne záväzné nariadenie - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v Šumiaci a v Červenej Skale s výškou poplatku za hrobové miesta

1-2015 - Všeobecne záväzné nariadenie - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v Šumiaci a v Červenej Skale s výškou poplatku za hrobové miesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,07 MB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 5. 6. 2021

6-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 6-2014 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Šumiac

6-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 6-2014 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Šumiac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,52 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 5. 6. 2021

5-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Šumiac na rok 2015

5-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Šumiac na rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,03 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 5. 6. 2021

4-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 4-2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

4-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 4-2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 594,72 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 5. 6. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šumiac č.2-2016 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Šumiac

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šumiac č.2-2016 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Šumiac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 471,95 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 5. 6. 2021

4-2014 - Prilohy k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4-2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

4-2014 - Prilohy k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4-2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 5. 6. 2021

3-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dobné stavebné odpady

3-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 5. 6. 2021

DODATOK č. 1 k 3-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dobné stavebné odpady

DODATOK č. 1 k 3-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 465,71 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 5. 6. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šumiac č. 2-2014 o kanalizácii v obci Šumiac

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šumiac č. 2-2014 o kanalizácii v obci Šumiac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,67 kB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 5. 6. 2021

1-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Šumiac

1-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Šumiac.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 73,5 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 5. 6. 2021

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šumiac č. 1-2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šumiac č. 1-2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26,5 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 5. 6. 2021

01-2012 - VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

01-2012 - VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 104 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 5. 6. 2021

01-2011 - VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu

01-2011 - VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 63 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 5. 6. 2021

DODATOK č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šumiac č.1-2008 o poplatkoch v školstve

DODATOK č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šumiac č.1-2008 o poplatkoch v školstve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,62 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 5. 6. 2021

Úrad

Sviatok

Meniny má Kristián, Christián, Izák, Christiána, Kristiána

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

OSLAVA 50 FS - Nafotil Jozko Melo - 202

Údaje z našej obci/obecného úradu nájdete aj na tejto stránke:https://www.registerobci.sk/

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 138
TÝŽDEŇ: 386
CELKOM: 398880