Obec Šumiac
Šumiac
Obec Šumiac
Šumiac
rozšírené vyhľadávanie

Novinky z vašej obce alebo mesta

priamo vo vašom telefóne

Zobraziť viac

VZN

VZN č. 4/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Šumiac

VZN č. 4 2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Šumiac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,89 kB

VZN č. 3/2023 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN č. 3 2023 o ochrane ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 410,97 kB

VZN č. 4/2022 o poplatkoch v školstve

VZN č. 4 2022 o poplatkoch v školstve platné od 1.1.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,81 MB

VZN č. 3/2022 o výške príspevku pre MŠ, ZSS a ŠKD 2022

VZN 3-2022 o vyske prispevku pre MS, ZSS a SKD 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 508,4 kB

VZN č. 1/2022 o poplatkoch v školstve

VZN školstvo (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,16 MB

VZN č. 7/2021 ktorým sa mení a doplňa VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a poplatkoch obce Šumiac

Návrh VZN o miestnych daniach 7 2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,81 kB

VZN č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šumiac

VZN 6 2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 465,74 kB

VZN č. 5/2021 o poplatkoch v školstve

VZN č 5 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,62 MB

Prevádzkový poriadok Šumiackej izby

Prevádzkový poriadok Šumiackej izby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,62 kB

VZN č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav. odpadmi

VZN č. 4-2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,29 MB

VZN č. 3/2021 o vyske prispevku pre MS, ZSS a SKD

VZN č. 3-2021 o vyske prispevku pre MS, ZSS a SKD 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 380,39 kB

VZN č. 2/2021 o kom.odpade

VZN o kom.odpade č. 2-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 322,4 kB

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach

VZN o miestnych daniach č. 1-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,75 kB

Dodatok č. 3/2020 k VZN č. 1/2008 o poplatkoch v školstve

Dodatok č3. o poplatkoch v školstve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,07 kB

Dodatok č.2/2020 k zásadam hospodárenia s majetkom obce

Dodatok č.2 k zásadam hospodárenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,87 kB

Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 1/2011 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu

Dodatok č. 1-2020 k VZN č. 1-2011 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,2 kB

VZN č. 2/2019 o výške príspevku pre MŠ, ZŠ, ŠKD

VZN č. 2-219 o výške príspevku preMŠ, ZŠ, ŠKD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,2 kB

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch

VZN č.1-2019 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,35 kB

Dodatok č. 2/2019 k VZN č.1/2008 o poplatkoch v školstve

Dodatok k VZN poplatky za stravu, maj 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,4 kB

VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Šumiac pre rok 2019

VZN č. 2-2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Šumiac pre rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 382,14 kB

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Šumiac

VZN č. 1-2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Šumiac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,74 kB

Dodatok č.1/2017 k VZN Obce Šumiac č. 01/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Obce Šumiac

Dodatok č.1 VZN Obce Šumiac č. 01-2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Obce Šumiac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,23 kB

VZN č. 1/2017 o výške príspevku pre MŠ, ZŠS a ŠKD

1-2017 VZN o výške príspevku pre MŠ, ZŠS a ŠKD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,61 kB

Dodatok č. 4/2016 k VZN č. 1/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Obce Šumiac - Vojnové hroby a hroby obetí svetových vojen

04-2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4-OZ-2016 - Dodatok k VZN č. 1-2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Obce Šumiac - Vojnové hroby a hroby obetí svetových vojen.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 350,35 kB

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šumiac

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šumiac 3-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,23 kB

VZN č. 2/2016 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Šumiac

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šumiac č.2-2016 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Šumiac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 471,95 kB

VZN č. 2/2015 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb na území obce Šumiac

Všeobecne záväzné nariadenie o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb na území obce Šumiac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,98 MB

DODATOK č. 1/2015 k VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dobné stavebné odpady

DODATOK č. 1 k 3-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 465,71 kB

VZN č. 1/2015 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v Šumiaci a v Červenej Skale s výškou poplatku za hrobové miesta

1-2015 - Všeobecne záväzné nariadenie - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v Šumiaci a v Červenej Skale s výškou poplatku za hrobové miesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,07 MB

VZN č. 2/2015 o vodení a držaní psov na území Obce Šumiac

2-2015 - Všeobecne záväzné nariadenie o vodení a držaní psov na území Obce Šumiac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,73 MB

VZN č. 6/2014 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Šumiac

6-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 6-2014 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Šumiac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,52 kB

VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Šumiac na rok 2015

5-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Šumiac na rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,03 kB

VZN č. 4/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

4-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 4-2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 594,72 kB

VZN č. 4/2014 - Prilohy k VZN č. 4/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

4-2014 - Prilohy k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4-2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB

VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dobné stavebné odpady

3-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB

VZN č. 2/2014 o kanalizácii v obci Šumiac

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šumiac č. 2-2014 o kanalizácii v obci Šumiac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,67 kB

VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Šumiac

1-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Šumiac.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 73,5 kB

DODATOK č. 1/2013 k VZN č. 1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šumiac č. 1-2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26,5 kB

VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

01-2012 - VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 104 kB

DODATOK č.1/2011 k VZN obce Šumiac č.1/2008 o poplatkoch v školstve

DODATOK č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šumiac č.1-2008 o poplatkoch v školstve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,62 kB

VZN č. 1/2011 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu

01-2011 - VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 63 kB

Úrad

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2
3
4 5

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogaléria

kliknutím prejdete do Fotogalérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:32
TÝŽDEŇ:917
CELKOM:690748