Šumiac

Portál pre zverejňovanie objednávok, zmlúv, faktúr a dokumentov obecného úradu

Obec je podľa par. 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám povinná zverejňovať spôsobom v obci obvyklým a široko dostupným základné informácie a základné dokumenty. Základnými dokumentmi obce sú:

Pre zobrazenie dokumentov, objednávok, zmlúv alebo faktúr - kliknite na linky v ľavej časti.