Šumiac

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šumiac na roky 2016 - 2020

- PHSR 2016 - 2020 - možnosť dotazovať a dopĺňať


Verejné obstarávanie

- Výzva na predloženie ponuky


Zverejnenie

- Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Šumiac 01/2016

- Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Šumiac 02/2016


Vyhlásenie výberového konania

- podrobnosti k výberovému konaniu


Nanebovstúpenie Pána

- článok a fotogaléria
Detský svet fantázie

- článok a fotogaléria
Regionálna prehliadka ZPOZ „Obrady v živote“

- článok a fotogaléria
Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR v obci Šumiac zo dňa 05.03.2016

- dokument


OCENENIA ŠUMIAČANOV– členov Miestneho klubu vojenských výsadkárov Juraja Kriváňa Šumiac

- článok


Upozornenie o plynuti lehoty nájmu za hrobové miesto dňa 31.12.2015

Upozorňujeme neplatičov, že dňa 31. decembra 2015 skončilo obdobie(r.2009 - 2015) na ktoré boli uzavreté nájomné zmluvy a zaplatené nájomné.
Vyzývame neplatičov, aby si nájomné zaplatili čo najskôr,v opačnom prípade im bude do konca februára 2016 doručená výpoved' nájomného.
Po uplynutí ročnej lehoty bude hrobové miesto s nezaplateným nájomným zrušené podľa paragrafu 22 zákona d. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Fašiangová zabíjačka v Šumiaci

- článok a fotogaléria


Novoročný stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce

- článok a fotogaléria


Viac informácií nájdete v archíve udalostíObec Šumiac - INFOBULLETIN


Podporte našu činnosť:


Folklórny súbor Šumiačan

Adresa: Partizánska 344, 97671 Šumiac
IČO: 37997505
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 6625562000/1111 (Uni Credit Bank, a.s.)

Telovýchovná jednota Družstevník Šumiac

Adresa: Šumiac, 97671 Šumiac
IČO: 37999559
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 6530006001/5600 (Dexia banka Slovensko a.s.)


....MOŽNOSTI UBYTOVANIA.....Šumiac

Dnes je 28.05.2016, meniny má: , zajtra oslavuje: