Šumiac

„Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho“Radovali a plesali nielen deti a mládež, ale všetci veriaci v sobotu 12. apríla, kedy sa uskutočnilo stretnutie detí a mládeže v Šumiaci s vladykom gréckokatolíckym biskupom Petrom Rusnákom.
Na záver liturgie deti vystúpili s pekným programom.
O 10.30 hod. sa konala slávnostná svätá liturgia, ktorú celebroval biskup Peter Rusnák.
O 14.30 hod. sa uskutočnila krížová cesta na Úboč (kde sa nachádza otvorený chrám Bohorodičky s krížovou cestou). Pri každom zastavení mládež čítala rozjímania a spievali piesne. Okrem detí zo Šumiaca sa krížovej cesty zúčastnili aj deti a mládež z Telgártu.

J. Gordanová
Foto: Š. Bošeľa, A. Magura

Slávnostné svätenie krížaDňa 22.03.2014 sme si pripomenuli sviatok Úctyhodnej poklony svätého kríža.
Pri tejto príležitosti bol slávnostne posvätený kríž v rómskej osade, ktorý v roku 2010 postavili občania Šumiaca v spolupráci s Rómami.
Kríž posvätil o. duchovný Mgr. František Takáč. Slávnostného svätenia sa zúčastnilo okolo 200 veriacich.

J. Gordanová
Foto: D. Magura


Výsledky z II. kola volieb na voľbu prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 29.03.2014 v Šumiaci

Výsledky z I. kola volieb na voľbu prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 15.03.2014 v Šumiaci

Povianočné, potrojkráľové a fašiangové kultúrne podujatieDňa 19.01.2014 sa v obci Šumiac uskutočnilo kultúrne podujatie, kde deti z Materskej školy v Šumiaci, žiaci zo Základnej školy v Šumiaci a žiaci zo ZUŠ v Polomke vystúpili s piesňami, tancami, hrou na akordeónoch a varhanoch.
Šumiačania si aj takouto formou pripomenuli sviatky Vianoc, Troch kráľov a aj fašiangy.
Kuchárky pripravili voňavé šišky a ovocný čaj. Pozvaní hostia a aj ostatní sa nielen občerstvili, ale hlavne mohli vidieť krásny program a naše šikovné a talentované deti.
J. Gordanová
Foto: A. Bošeľová

Zoznam občanov, ktorí dobrovoľne prispeli na pohreb nebohého Michala Gordana

BOHOJAVLENIE HOSPODAV pondelok 6. januára 2014 si veriaci v Šumiaci pripomenuli v gréckokatolíckom kostole slávnostnou svätou liturgiou sviatok Bohozjavenia Pána.
Gréckokatolíci v Šumiaci týmto sviatkom oslávili Ježišov krst v rieke Jordán, ktorý bol začiatkom jeho verejného účinkovania, teda jeho verejným zjavením sa ľudstvu. Na kresťanskom Východe sa kedysi v tento deň zároveň slávilo aj Narodenie Pána, až neskôr sa zaviedlo jeho slávenie 25. decembra.
Slávnostná sv. liturgia sa začala o 9.45 hod ráno a po skončení tejto liturgie veriaci išli spoločne k prameňu Telplica, kde dvaja katolícky kňazi a šumiacky gréckokatolícky kňaz posvätili vodu v prameni Teplica.
J. Gordanová, foto: Š. Bošeľa

VIANOCE - KRAČUN POD KRÁĽOVOU HOĽOUObec Šumiac Vás pozýva na 12. ročník festivalu pod názvom
„Vianoce – Kračun pod Kráľovou hoľou“, ktorý sa bude konať dňa

28.12.2013 o 17.00 hodine v Gréckokatolíckom kostole v ŠumiaciV programe vystúpia:
- Anna Servická
- FS Vernár
- FS Šumiačan
- Cirkevná spevácka skupina Pátris zo Závadky nad Hronom

Výsledky volieb do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja v obci Šumiac

OBEC ŠUMIAC ZASTÚPENÁ STAROSTOM OBCE
Mgr. MARCELOM POLLÁKOM VÁS POZÝVA NA
ŠTVRTÝ ROČNÍK KATARÍNSKEJ ZABÍJAČKY NA ŠUMIACI

Dňa 30.11.2013 o 9,00 hod. na námestí obce s týmto programom:
9,00 hod. – otvorenie
9,30 – 12,30 hod. – ukážka rozobratia bravčových polovičiek, výroba domácich zabíjačkových špecialít: klobás, huriek, tlačenky, pečeného mäsa, kapustnice
13,00 – 15,00 hod. – ochutnávka pripravených špecialít

SPONZORI AKCIE: Milan Ľapin, p. Anna Havajová, p. Marián Majer, p. Vladislav Suchý

OZNAM

Obec Šumiac zastúpená starostom obce Šumiac oznamuje, že v našej obci Šumiac bol v r. 2013 zrealizovaný projekt – kamerový systém pod názvom

„Zníženie patologických javov a odstránenie čiernych skládok v obci Šumiac – rozšírenie kamerového systému“

bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality v sume 4.000,00 € z Ministerstva vnútra SR a spoluúčasť obce bola 26,6 %.

Sobotné aktivity pre deti

Ministerstvo školstva SR Komprax – Kompetencie pre prax, Obec Šumiac a Základná škola v uskutočnili v Šumiaci dňa 14.09.2013 o 9.00 hod. sobotné aktivity pre deti. Malé projekty „Guláš párty“, „Strelecké preteky“ a „Čistý les – naša budúcnosť“ boli podporené s Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Toto podujatie bolo realizované za podpory Ministerstvom školstva SR – Komprax a obci Šumiac.
J. Gordanová, foto: Š. Bošeľa

ŠUMENIE NA ŠUMIACI 2013

OZ Mons Regius Vás pozýva na 24 hod fotomaratón - ŠUMENIE NA ŠUMIACI - 23.-24.8 2013 na Šumiaci
- pozvánka
- program

Slávnostná svätá liturgia na Krížovej ceste v obci Šumiac k príležitosti 1150. výročia príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Obec Šumiac a Farský úrad v Šumiaci uskutočnili na Úboči v Šumiaci dňa 11.08.2013 Slávnostné stretnutie Šumiačanov na Krížovej ceste v Šumiaci v „Otvorenom chráme Sedembolestnej Panny Márie“ k príležitosti 1150. výročia príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
Slávnostná svätá omša sa začala o 10.15 hod, ktorú celebrovali o. Skyba – generálny vikár bratislavskej gréckokatolíckej eparchie, o. Takáč a o. Zavacký. Staroslovienske liturgické piesne spieval FS Šumiačan.
Slávnostnej svätej omše sa zúčastnil aj poslanec VÚC Ing. Dušan Švantner. Po skončení svätej liturgie pre veriacich a všetkých zúčastnených bolo pripravené agapé.
Toto podujatie bolo realizované za podpory Ministerstvom školstva SR – Komprax, Matice slovenskej a obci Šumiac.

POZVÁNKA

Obec Šumiac a Farský úrad v Šumiaci Vás pozývajú na Slávnostné stretnutie Šumiačanov na Krížovej ceste v Šumiaci v „Otvorenom chráme Sedembolestnej Panny Márie“ k príležitosti 1150. výročia príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktoré sa uskutoční dňa 11.08.2013 o 10.30 hod. na Úboči v Šumiaci v smere na Kráľovu hoľu.
- viac informácií tu - Pozvánka

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Obec Šumiac a Materská škola v Šumiaci, zastúpená Mgr. Alenou Dudášovou – riaditeľkou MŠ vyhlasuje výzvu na obsadenie pracovného miesta asistenta učiteľa v materskej škole v rámci projektu „Inkluzívny model vzdelávania“.
- výzva na obsadenie pracovného miesta

Športové súťaže venované na počesť šumiackeho rodáka a učiteľa Vladimíra Čupku – o pohár Matice slovenskej

Športové súťaže venované na počesť šumiackeho rodáka a učiteľa Vladimíra Čupku – o pohár Matice slovenskej sme zrealizovali dňa 20.07.2013 na športovom ihrisku v Šumiaci.
Veľkou cťou bola pre nás návšteva predsedu Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD a poslanec VÚC p. Ing. Švantner. Súťaž otvoril starosta obce Šumiac Mgr. Marcel Pollák. Medzi pozvanými hosťami boli poslanci obecného zastupiteľstva Šumiac, predseda TJ Družstevník Šumiac, miestny farár a rodina nebohého učiteľa Čupku – manželka aj dcéry s rodinami a tiež aj brat neb. Čupku s rodinou.
Predseda Matice slovenskej odovzdal p. Čupkovej plaketu Matice slovenskej – „Cena predsedu MS 1869-2013“, predsedníčke MO MS odovzdal peknú knihu pod názvom “Ochrankyňa národa“ – Eseje o Matici a jej ceste dejinami, ktorej autorom je p. Marián Tkáč.
Starosta obce Šumiac odovzdal p. Čupkovej kyticu a pamätný pohár.

Súťaže pozostávala z nasledovných športových disciplín:
- strelecké preteky (muži, ženy)
- hod granátom a kriketovou loptičkou (muži, ženy, deti)
- streľba pokutových kopov na visiacu fľašu
- skákanie vo vreci (deti)
- hod s vidlami (ženy), hod metrovicou (muži)
- beh s vlastným bremenom
- futbalový zápas „Starí – Mlaďasi“

Počas dňa si zúčastnení, ale aj diváci mohli pozrieť nasledovné ukážky:
- Dobrovoľný hasičský zbor Šumiac – útok a ukážka hasičského auta
- Modelári z Popradu – predvádzanie lietadiel, vrtuľníkov a áut
- Klub vojenských výsadkárvo Juraja Kriváňa Šumiac – názorná ukážka padákov

Súťaže sa zúčastnilo približne 200 súťažiacich, ktorým sa podával guláš s chlebom a malinovka. Po súťaži starosta obce Šumiac, predseda MO MS a predseda TJ Družstevník Šumiac súťaž slávnostne vyhodnotili a odovzdali súťažiacim pekné ceny. Počas súťaže prišla medzi nás aj redaktorka z rádia Regina Banská Bystrica Janka Grajciarová, ktorá urobila rozhovor nielen s organizátormi tejto peknej akcie, ale aj so súťažiacimi a divákmi. Táto reportáž bola odvysielaná na rádiu Regina dňa 22.07.2013.

Projekt bol realizovaný za podpory BBSK a Matice slovenskej.

Foto: Š. Bošeľa
J. Gordanová

21. ročník „Zvrchovanosti Slovenska“

Dňa 13.7.2013 sa v obci Šumiac uskutočnil 21. ročník Zvrchovanosti Slovenska, kedy sa opäť na úboči rozhorela vatra Zvrchovanosti.
Do Šumiaca zavítali takí významní hostia, ako poslanci VÚC D. Švantner, P. Belko, J. Tokár, J. Demian, ktorý je aj poslanec NR SR a primátor mesta Brezna. Medzi pozvanými bola aj prednostka Obvodného úradu v Brezne p. A Káanová a poslanci obce Šumiac.
Slávnostný program na miestnom amfiteátri otvoril starosta obce Šumiac M. Pollák, ku ktorému sa s príhovorom pripojil aj D. Švnatner. Nasledovalo vystúpenie FS Šumiačan, FS Mladosť z Banskej Bystrice a mladá talentovaná žiačka 2. ročníka ZŠ Sára Varšová. O 17.30 hod. nasledovalo zapálenie vatry a propagačný zoskok padákových odborníkov letectva zo Sliača.
Počas dňa sa konal už 2. ročník súťaže hasičských družstiev „ O Pohár starostu obce“.


Veľkonočný turnaj v stolnom tenise o pohár starostu obce Šumiac

Dňa 30.03.2013 sa uskutočnil v Šumiaci Veľkonočný turnaj o pohár starostu obce.
Súťaži sa zúčastnilo 13 súťažiacich. Na prvých troch miestach sa umiestnili:
1. miesto Vladimír Suchý
2. miesto Mikuláš Zrak
3. miesto Šimon Bošeľa

Táto pekná športová akcia opäť stmelila nielen šumiackych rodákov, ale aj chalupárov, ktorí sa opäť stretli, zašportovali si, oddýchli a prežili peknú veľkonočnú sobotu.

Foto: Š. Bošeľa
J. Gordanová

Návšteva seniorov v SSS vo Valkovni v Tereze

„Keď naši rodičia zostarnú, ruky a nohy zoslabnú a oči neuvidia ako predtým, podajme im ruku a venujme im starostlivosť tak, ako to oni urobili pre nás“.

Tento krásny citát môžete čítať na internetovej stránke ktorá patrí Stredisku sociálnych služieb Tereza vo Valkovni. V stredisku sociálnych služieb v súčasnosti býva 18 dôchodcov, o ktorých sa starajú sociálne sestry, ošetrovateľky, sanitárky a ostatní personál.
Aj keď je už mesiac po vianočných sviatkoch, deti z MŠ a ZŠ zo Šumiaca sa rozhodli, že týchto chorých a starých ľudí pôjdu navštíviť s pekným kultúrnym programom. Návšteva sa uskutočnila 24. januára 2013. Po peknom programe pracovníčky ponúkli deti teplým čajom a výborným zákuskom.
Aj keď nie je október – mesiac úcty k starším, naša návšteva v chladný a mrazivý januárový deň rozohriala srdcia seniorov a vyčarila im hrejivý úsmev na tvári a slzy dojatia v očiach starčekov a stareniek.
J. Gordanová
Foto: A. Magura

Bežecká stopa

Obec Šumiac a obec Telgárt oznamujú priaznivcom bežeckého lyžovania a zimnej turistiky, že od 16.januára 2013 sa podarilo spoločnými silami vybudovať lyžiarsku bežeckú stopu spájajúcu obec Šumiac s obcou Telgárt cez Čeremku v dĺžke asi 5 km , nástup na stopu je v Telgárte za železničným násypom, odbočka z hlavnej cesty oproti odbočke do hotela Telgárt, v Šumiaci je nástup pri Ovčíne Mikuláša Gigaca, zvonkára.
Druhá stopa v dĺžke asi 12 km je po trase cyklotrasy zo Šumiaca smerom na Kráľovu Hoľu cez dolinu Argentína popod Kráľovu Skalu a končí Pod Ždiarom v Telgárte.
Obidve trasy sú obojsmerné.
Nadšenci z Telgártu a Šumiaca dúfajú, že všetci návštevníci budú ku kvalite stopy tolerantní.
Dúfame, že aj tieto stopy budú viesť k spájaniu oboch obcí a zimných turistov.

Zjavenia Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista.

Vo Východnej Cirkvi sa oslavuje šiesteho januára sviatok Zjavenia Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Bohozjavenie nesúvisí s tromi kráľmi, ale s udalosťou krstu Krista v Jordáne. Tento cirkevný sviatok je druhý najvýznamnejší po smrti a vzkriesenia Ježiša Krista (po Pasche). V predsviatok Bohozjavenia je predpísaný prísny pôst, no ak sviatok vyjde na sobotu alebo nedeľu pôst odpadá.
Dňa 6. januára 2013 sa konala aj v našej horehronskej obci Šumiac slavnostná svätá liturgia, ktorú celebrovali p. farár František Takáč a p. farár Róbert Sarka. Krst súvisí s vodou, v tento deň sa svätí s vodou, ktorá sa používa na pokropení ľudí, príbytkov, každej veci aj hospodárských objektov. Svätenie vody sa v Šumiaci koná tradične od nepamäti pri prameni Teplica, z ktorej si ľudia vodu odnášajú do svojich príbytkov. Po liturgii nasledovalo myrovanie, slávnostná procesia a požehnanie.
Foto: P. Berčík
Gordanová

Vianoce – Kračun pod Kráľovou hoľou

Dňa 29.12.2012 o 17. hod. sa v Gréckokatolíckom kostole v Šumiaci uskutočnil 11. ročník festivalu pod názvom „Vianoce – Kračun pod Kráľovou hoľou“. V programe vystúpili FS Barvinok z Kamineky, FS Šumiačan, Pohrnoci z Banskej Bystrici, deti z dramatického krúžku v Šumiaci, žiaci zo Základnej školy v Šumiaci a Materskej školy v Šumiaci. Na toto pekné vianočné podujatie sa prišli pozrieť nielen šumiačania, ale aj návštevníci z okolitých dedín z Horehronia.
Foto: Š. Bošeľa
Gordanová

Viac informácií nájdete v archíve udalostíObec Šumiac - INFOBULLETIN


Podporte našu činnosť:


Folklórny súbor Šumiačan

Adresa: Partizánska 344, 97671 Šumiac
IČO: 37997505
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 6625562000/1111 (Uni Credit Bank, a.s.)

Telovýchovná jednota Družstevník Šumiac

Adresa: Šumiac, 97671 Šumiac
IČO: 37999559
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 6530006001/5600 (Dexia banka Slovensko a.s.)


....MOŽNOSTI UBYTOVANIA.....Šumiac

Dnes je 25.04.2014, meniny má: , zajtra oslavuje: