Obsah

Organizácie

DHZ Šumiac - veliteľ - Jozef Meľo, predseda - Ing Mikuláš Beťák

FS Šumiačan - predseda - MVDr. Šimon Károly

TJ Družstevník Šumiac - predseda - Peter Gordan

OZ Kráľová hoľa - predseda - Mgr. Mária Čupková

Pohrebný spolok - predseda - Ondrej Margeta