Obsah

triedime odpadtriedime odpad

 INFORMÁCIE - ZVOZ ODPADU

 

Rozpis zvozu odpadov v Šumiaci v roku 2019.

 

   Tuhý komunálny odpad                            plasty – žlté vrecia              

 

 

     04.01.2019                                                                23.01.2019                                 

 

     17.01.2019                                                                22.02.2019                                 

 

     31.01.2019                                                                25.03.2019                                 

 

     14.02.2019                                                                15.04.2019                                 

 

     28.02.2019                                                                27.05.2019                                 

 

     14.03.2019                                                                17.06.2019                                

 

     28.03.2019                                                                22.07.2019

 

     11.04.2019                                                                23.08.2019

 

     26.04.2019                                                                27.09.2019

 

     09.05.2019                                                                21.10.2019

 

     23.05.2019                                                                22.11.2019

 

     06.06.2019                                                                20.12.2019

 

     20.06.2019                                              

                                                

     04.07.2019                                      

 

     18.07.2019

 

     01.08.2019                                                           

 

     15.08.2019                                                               

 

     29.08.2019                                                              

 

     11.09.2019

 

     26.09.2019

 

     04.10.2019

 

     24.10.2019

 

     07.11.2019

 

     21.11.2019

 

     05.12.2019

 

     19.12.2019

 

Elektroodpad sa zbiera jednorázovo (väčšinou 2x do roka). Po vyhlásení obecným rozhlasom si môžu občania povykladať elektroodpad pred svoje brány a naši pracovníci ho vyzdvihnú.

Zberný dvor na stavebné odpady sa v obci nenachádza.