Obsah

Rada školy:

predseda: Mgr. Anna Bošeľová

členovia: Mária Kožičková

                 Branislav Dundovič

                 Ľubica Červienková

                 Janka Pokošová

 

Zamestnanci:

Mgr. Alena Dudášová - riaditeľka MŠ

Mgr. Anna Bošeľová - triedna učiteľka

Mária Kožičková - upratovačka