Obsah

Rada školy:

predseda: Mgr. Anna Bošeľová

členovia: Mária Kožičková

                 Branislav Dundovič

                 Ľubica Červienková

                 Janka Pokošová

 

Zamestnanci:

Mgr. Anna Bošeľová - riaditeľka školy

Mgr. Danka Simanová - triedna učiteľka

Mária Kožičková - upratovačka