Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.03.2021

Poistná zmluva

Z-21-15

80,00 EUR osemdesiat

Komunálna poisťovňa

Obecný úrad Šumiac

26.03.2021

Kupna zmluva

Z-21-14

746,00 EUR sedemstoštyridsaťšesť

Pokoš Ján

Obec Šumiac

25.03.2021

Kupna zmluva

Z-21-13

420,00 EUR štyristodvadsať

Ján Margeta

Obec Šumiac

18.03.2021

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu

Z-21-12

nula

ARCHÍV SB, s.r.o., Priemyselná 1947/1, 03101 Liptovský Mikuláš

Obecný úrad Šumiac

18.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku-Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom - 2.časť

Z-21-11-2

37 443,65 EUR tridsaťsedemtisícštyristoštyridsaťtri 65/100

Ministerstvo vnútra SR

Obecný úrad Šumiac

18.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku-Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom

Z-21-11-1

37 443,65 EUR tridsaťsedemtisícštyristoštyridsaťtri 65/100

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinová 2, 81272 Bratislava

Obecný úrad Šumiac

15.03.2021

Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu

Z-21-10

3 136,06 EUR tritisícstotridsaťšesť 06/100

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov

Obecný úrad Šumiac

12.03.2021

Kupna zmluva

Z-21-9

rôzna

MyWood Pellets s.r.o., Osloboditeľov 50, 97666 Polomka

Obecný úrad Šumiac

08.03.2021

software TENDERnet

Z-21-8

300,00 EUR Tristo

TENDERnet, s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

Obecný úrad Šumiac

01.03.2021

Dodatok č. 2 ku kupnej zmluve

Z-21-7

Neuvedené

MIVASOFT, spol. s r.o., M.R. Štefánika 67/14, 92701 Šaľa

Obec Šumiac

24.02.2021

Darovacia zmluva

Z-21-6

2 000,00 EUR dvetisic

Stredoslovenská distribučná a.s.

Obecný úrad Šumiac

24.02.2021

Dodatok k dohode o integračnom zámere

Z-21-5

0,00 EUR nula

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obecný úrad Šumiac

23.02.2021

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia sauny v obci Šumiac

Z-21-4

9 237,34 EUR deväťtisícdvestotridsaťsedem 34/100

LR ART s.r.o.

Obecný úrad Šumiac

23.02.2021

Dodatok č. 1 ku kupnej zmluve zo dňa 18.12.2019

Z-21-3

nula

MIVASOFT, spol. s r.o., M.R. Štefánika 67/14, 92701 Šaľa

Obecný úrad Šumiac

23.02.2021

Zmluva o grantovom účte

Z-21-2

0,00 EUR nula

Prima banka Slovensko, a.s.

Obecný úrad Šumiac

23.02.2021

Zmluva o grantovom účte

Z-21-1

nula

Prima banka Slovensko, a.s.

Obecný úrad Šumiac

21.12.2020

Dodatok č. 14 k Zmluve o dielo č. 031002

Z-20-58

nula

Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Šumiac

21.12.2020

Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci

Z-20-57

nula

Mesto Tisovec

Obec Šumiac

03.12.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Z-20-56

49,00 EUR štyridsaťdeväť

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 28, 81762 Bratislava

Obec Šumiac

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

Z-20-55

nula

SR- Štatistický úrad SR

Obec Šumiac

22.10.2020

Zmluva o dielo

Z-20-54

100,00 EUR jednosto

Polák Miroslav

Obec Šumiac

21.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v dôsledku COVID19

Z-20-53

25 596,00 EUR dvadsaťpäťtisícpäťstodeväťdesiatšesť

Ministerstvo financií SR

Obec Šumiac

24.08.2020

Dodatok č. 1

Z-20-52

56 571,04 EUR päťdesiatšesťtisícpäťstosedemdesiatjeden 4/100

MONASTER, s. r. o.

Obecný úrad Šumiac

02.10.2020

Zmluva o dielo č. 51/2020

Z-20-51

22 750,62 EUR Dvadsaťdvatisícsedemstopäťdesiat 62/100

Roman Takáč

Obecný úrad Šumiac

30.09.2020

Zmluva o spolupráci

Z-20-50

nula

Základná škola Šumiac

Obecný úrad Šumiac

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: