Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.10.2019

Kúpna zmluva

z-19-50

18 252,62 EUR osemnásť tisíc dvestopäťdesiat dva eur, 62/100 centov

Obec Šumiac

ZOOF spol. s r. o.

10.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky

z-20-22

20 000,00 EUR dvadsať tisíc eur

Obec Šumiac

Úrad vlády Slovenskej republiky

10.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-21

150,00 EUR jedensto päťdesiat eur

Obec Šumiac

Fujka Jozef

10.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-20

150,00 EUR jedensto päťdesiat eur 0/100c entov

Obec Šumiac

Fujka Jozef

10.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-19

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur 0/100 centov

Obec Šumiac

Fujka Jozef

10.02.2020

Dodatok č. 1

d-20-1

119,00 EUR jedensto deväťnásť eur 0/100 cent

Obec Šumiac

EKOTEC, spol. s r. o.

10.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-18

150,00 EUR jeden sto päťdesiat

Obec Šumiac

Čubaňová Júlia

10.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-17

180,00 EUR jeden sto osemdesiat eur

Obec Šumiac

Čubaňová Júlia

10.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-16

180,00 EUR jeden sto osemdesiat eur 0/100cent

Obec Šumiac

Čubaňová Júlia

04.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-15

200,00 EUR

Obec Šumiac

Mgr. Čupka Marián

04.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-14

400,00 EUR štyristo eur

Obec Šumiac

Mgr. Čupka Marián

04.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-13

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

Obec Šumiac

Petrová Anna

03.02.2020

Zmluva o spolupráci

z-20-12

0,00 EUR -

Obec Šumiac

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

28.01.2020

Zmluva o dielo

z-20-11

1 740,00 EUR jedentisícsedemstoštyridsať00/100 EUR

Obec Šumiac

Petrová Anna

02.01.2020

Kúpna zmluva

z-20-10

0,00 EUR -

Obec Šumiac

Mäsokombinát NORD SVIT

02.01.2020

Kúpna zmluva - rámcová zmluva č. ZV050/19

z-20-9

0,00 EUR -

Obec Šumiac

ATC-JR, s.r.o.

20.01.2020

Kúpna zmluva

z-20-8

0,00 EUR -

Obec Šumiac

Ján Machovič - EDEN

24.01.2020

Zmluva o dielo

z-20-7

180,00 EUR stoosemdesiat eur

Obec Šumiac

Stachurová Lenka

24.01.2020

Zmluva o dielo

z-20-6

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

Obec Šumiac

Čupková Alžbeta

21.01.2020

Zmluva o dielo

z-20-5

210,00 EUR dvestodesať eur

Obec Šumiac

Hlavatá Mária

21.01.2020

Zmluva o dielo

z-20-4

200,00 EUR dvesto eur

Obec Šumiac

Pokošová Tatiana

16.01.2020

Kúpna zmluva

z-20-3

912,00 EUR deväťstodvanásť eur -0-cent

Obec Šumiac

Ľapin Jozef

16.01.2020

Zmluva o nájme pozemkov Urbárskeho a pozemokvého spoločenstva

z-20-2

1,00 EUR jeden

Obec Šumiac

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Šumiac

07.01.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-628-008/2019

z-20-1

0,00 EUR -

Obecný úrad Šumiac

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinová 2, 81272 Bratislava

23.12.2019

Zmluva o dielo

z-19-49

22 357,80 EUR dvadsaťdva tisíc tristo päťdesiatsedem eur, 80 centov

STAVEBNÉ RÁCE - Takáč Roman

Obec Šumiac

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: