Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.07.2017

Riešenie havarijného stavu ZŠ v Šumiaci

z-17-06

60 402,66 EUR šesťtisícštyristodvaeur šesťdesiatšesťcentov

Šajby s.r.o.

Obec Šumiac

28.06.2017

Zmluva č.37541 o poskytnutí dotácie

z-17-05

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Šumiac

29.03.2017

Mandátna zmluva

z-17-4

2 640,00 EUR

INPRO POPRAD, s.r.o.

Obec Šumiac

23.05.2017

Zmluva o grantovom účte

z-17-03

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šumiac

22.09.2016

Zmluva o dielo

z-16-16

2 270,00 EUR

Ing. Alexander Langyel,195,930 30,Báč

Obec Šumiac

29.03.2017

Zriadenie spoločného obecného úradu

z 17-02

Neuvedené

Spoločný obecný úrad

Obec Šumiac

29.03.2017

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP

z 17-01

600,00 EUR šesťsto eur

Vrchár - združenie pre rozvoj turizmu

Obec Šumiac

Darovacia zmluva č. 2016/849-HM

z- 16-20

0,00 EUR

SR Min. obrany SR, Agentúra správy a majetku

Obec Šumiac

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: