Obsah

Zvrchovanosť 2015

Zvrchovanosť 2015

OBEC ŠUMIAC
Vás srdečne pozýva dňa 11.07.2015
pri príležitosti 23. výročia Zvrchovanosti Slovenska
na slávnostný program v miestnom amfiteátri

 

Program:

15.00 hod. - kultúrny program
- FS Šumiačan
- FS z Jakuban
- MSS zo Šambrona
- Žiaci zo základnej školy
17.00 hod. – zapálenie vatry
17.30 hod. - posedenie pri ľudovej hudbe vo veľkej zasadačke obecného úradu

Počas programu budú ocenené najlepšie hasičské družstvá, ktoré súťažili o „Pohár starostu obce“.

 

Veríme, že nás poctíte svojou účasťou.
Tešíme sa na Vás