Obsah

Vianoce – Kračun pod Kráľovou hoľou

Obec Šumiac uskutočnila 26.12.2015 už 14. ročník festivalu pod názvom „Vianoce – Kračun pod Kráľovou hoľou“ v Gréckokatolíckom kostole v Šumiaci.

O 17.00 hod. sa začalo vianočné vystúpenie folklórneho súboru Šumiačan s piesňou „Na nebi zorka“.

V programe vystúpila cirkevná spevácka skupina Pátris zo Závadky nad Hronom, mužská spevácka skupina Šambrinci zo Šambrona z okresu Stará Ľubovňa, dievčatá Vladka Polláková, Nikola Kamzíková a Sára Varšová zo Šumiaca. Šumiac vianočné sviatky bol obohatený o krásne vianočné piesne, koledy, príhovorom starostu obce Marcelom Pollákom, duchovným povzbudením otca duchovného Róberta Sarku a hovoreným slovom, ktoré moderovala Lívia Károlyová s manželom Šimonom Károlym.

PhDr. Jarmila Gordanová

Foto: Šimon Bošeľa