Obsah

Obec Šumiac

IČO:
00313866
DIČ:
2021170008
Kód obce:
509043

Kontaktné spojenie

Telefón: +421486181318

Podriadené organizačnej zložke