Obsah

Predstavujeme Vám Máriu Durajovú

Ďalšou našou šikovnou a usmiatou šumiačankou je pani Mária Durajová.

Tetka Ďuchjarka ako ju všetci voláme má 83 rokov. Po skončení školy zostala ako žena v domácnosti. Tak ako veľa dievčat na Šumiaci, aj ona sa od svojho útleho detstva stretávala s krojom, s jeho súčasťami a vyšívaním. Ručným prácam ju učila jej mama. Keď sa vydala zhotovovanie časti šumiackeho kroja sa stalo jej koníčkom, ktorému sa venuje od roku 1947. Je nábožným človekom, teší sa stále a otvára svoje srdce, v ktorom má Boha.

Aj napriek vysokému veku a dosť zlému zdravotnému stavu šije oplecká pre ženy, dievčatá a ušila ich aj pre svoju vnučku Danku. Cez rok ich ušije sedem. Štrikuje a vyšíva šavolky, zdobí pantľavce (sú to čepce pre nevesty), robí krojované bábiky, šije pendle (biela sukňa) a tlačienky (plysovaná sukňa). K tomuto remeslu priúča ja svoju nevestu Danku. Pri svojej výrobe a zdobení zostáva verná starým tradičným vzorom a farbám.

Rada sa zúčastňovala akcií, kde sa prezentovali ľudové remeslá a to nielen v rodnej obci, ale aj v Heľpe na Horehronských dní spevu a tanca. Je stále plná optimizmu a elánu. Jej srdce rozdáva lásku a ruky dávajú s láskou to, čo vytvorili aj pre ďalšie generácie.

PhDr. Jarmila Gordanová

Foto: Šimon Bošeľa