Obsah

Predstavujeme Vám Alžbetu Mišečkovú

Dnes vám predstavíme pani Alžbetu Mišečkovú, ktorá v mesiaci marec oslávila 75 rokov.

Ako mladé dievča musela pomáhať pri gazdovstve a ako v tej dobe každé mladé dievča učila sa ručným prácam od svojej mamy. Pre tetu Mišečkovú sa práca stala matkou radosti. Naučila sa tkať na tkáčskych krosnách a tkala rôzne prestierania, koberce a plátno. Štrikovala šavolky, na ktoré vyšívala krásne krížikové vzory. Túto techniku vyšívania využila aj na ľajblíky, prestierania a na hantuchy (je to vyšívaná utierka, v ktorej sa nosil chlieb do poľa).

Teta Mišečková nemusela precestovať svet, aby našla krásu, lebo krásu nosí v sebe, v svojich šikovných rukách. Aj dnes je ešte stále čiperná, raz je pri statkoch, potom hneď zas kuchtí šumiacke jedlá nielen manželovi, ale aj svojim deťom, vnúčatám a pravnučke, ktorá si na svoju prastarkú vždy nájde čas. Keď jej zostane chvíľu času, začne sa venovať štrikovaniu, či vyšívaniu.

Táto ľudová tvorba je pre ňu nevyčerpateľný krásny prameň radosti, ktorý neustále vie odkryť.

PhDr. Jarmila Gordanová

Foto: Andrej Magura