Obsah

Jediný žijúci bojovník v 2. svetovej vojne

„Jeho hodnota v živote spočíva v jeho službe iným“ asi takto môžeme charakterizovať charizmu a osobnosť takého človeka ako je šumiacky rodák 89-ročný Ján Kamzík, ktorý bojoval v 2 svetovej vojne.

Je jediným žijúcim účastníkom, ktorý bol prieskumníkom, spojkou a zásobovačom v Slovenskom národnom povstaní.

Ako 19-ročný bol zapojený do bojov a pri oslobodení obce Šumiac. Mladý Ján bol na prvom prieskume v obci Telgárt, keď táto obec horela v plameňoch. Postupoval smerom na Červenú Skalu kde podával hlásenie kapitánovi Nagymu. Hlásenia z bojov podával aj veliteľovi revolučnému výboru. Mal zisťovať rôzne informácie. Keď postupoval pancierový vlak smerom na Červenú Skalu, mal zistiť, kde tento pancierový vlak pôjde ďalej.

Častokrát bol v ťažkej situácii, lebo ho upodozrievali, že je spojený s Nemcami. Spolu s Jurajom Ľapinom bol zajatý, no vždy ho prepustili, pretože ako spojka nevlastnil žiadnu zbraň. V bojoch sa skrýval v horách v Ždarnej doline, v Šumiackej doline a v Krivom Potoku.

V januári 2015 získal vyznamenanie od primátora mesta Brezna za jeho statočnosť v bojoch v 2. svetovej vojne. Ako povedal Albert Schweitzer „To, čo môžeš urobiť ty sám, je len kvapkou v oceáne, avšak to je to, čo dáva zmysel životu.“ A on ten zmysel dával celými svojim dúškami. Veď zmyslom jeho života je dávať životu zmysel.

Ďakujem Vám pán Kamzík.

PhDr. Jarmila Gordanová

Foto: Šimon Bošeľa