Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.02.2020

Zmluva o spolupráci

z-20-12

0,00 EUR -

Obec Šumiac

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

28.01.2020

Zmluva o dielo

z-20-11

1 740,00 EUR jedentisícsedemstoštyridsať00/100 EUR

Obec Šumiac

Petrová Anna

02.01.2020

Kúpna zmluva

z-20-10

0,00 EUR -

Obec Šumiac

Mäsokombinát NORD SVIT

02.01.2020

Kúpna zmluva - rámcová zmluva č. ZV050/19

z-20-9

0,00 EUR -

Obec Šumiac

ATC-JR, s.r.o.

20.01.2020

Kúpna zmluva

z-20-8

0,00 EUR -

Obec Šumiac

Ján Machovič - EDEN

24.01.2020

Zmluva o dielo

z-20-7

180,00 EUR stoosemdesiat eur

Obec Šumiac

Stachurová Lenka

24.01.2020

Zmluva o dielo

z-20-6

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

Obec Šumiac

Čupková Alžbeta

21.01.2020

Zmluva o dielo

z-20-5

210,00 EUR dvestodesať eur

Obec Šumiac

Hlavatá Mária

21.01.2020

Zmluva o dielo

z-20-4

200,00 EUR dvesto eur

Obec Šumiac

Pokošová Tatiana

16.01.2020

Kúpna zmluva

z-20-3

912,00 EUR deväťstodvanásť eur -0-cent

Obec Šumiac

Ľapin Jozef

16.01.2020

Zmluva o nájme pozemkov Urbárskeho a pozemokvého spoločenstva

z-20-2

1,00 EUR jeden

Obec Šumiac

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Šumiac

07.01.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-628-008/2019

z-20-1

0,00 EUR -

Obecný úrad Šumiac

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinová 2, 81272 Bratislava

23.12.2019

Zmluva o dielo

z-19-49

22 357,80 EUR dvadsaťdva tisíc tristo päťdesiatsedem eur, 80 centov

STAVEBNÉ RÁCE - Takáč Roman

Obec Šumiac

20.12.2019

Dodatok k zmluve č. 13 k Zmluve o dielo č.031002

z-19-48

-

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Šumiac

19.12.2019

Dohoda o ukončení zmluvy

z-19-47

0,00 EUR

Obec Šumiac

SIBS MV s. r. o.

17.12.2019

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

z-19-46

-

Obec Šumiac

Ing. Eva Kútiková

17.12.2019

Dodatok č. 1 k zmluve č. 1368/16/30

z-19-45

-

Obec Šumiac

Enviromentálny fond, Nevädzová 5,821 01 Bratislava

15.11.2019

Zmluva o dielo

z-19-44

60,00 EUR šesťdesiat eur

Obec Šumiac

Pokoš Dezider

15.11.2019

Zmluva o dielo

z-19-43

65,00 EUR šesťdesiat päť eur

Obec Šumiac

Pokoš Marek

11.11.2019

Zmluva o dielo

z-19-42

135,00 EUR stodridsaťpäť eur

Obec Šumiac

Pokoš Ondrej

01.11.2019

Zmluva o dielo

z-19-41

30,00 EUR

Obec Šumiac

Červenáková Renáta

13.11.2019

Zmluva o dielo

z-19-40

110,00 EUR stodesať eur

Obec Šumiac

Lacková Svetlana

13.11.2019

Zmluva o dielo

z-19-39

55,00 EUR

Obec Šumiac

Pokoš Roman

13.11.2019

Zmluva o dielo

z-19-38

80,00 EUR osemdesiat eur

Obec Šumiac

Pokošová Lucia

01.10.2019

Zmluva o komisionálnom predaji

z-19-37

0,00 EUR

Obec Šumiac

Károly Pavel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: