Obsah


Starosta

starosta

Meno a priezvisko: PhDr. Marcel Pollák
Dátum narodenia: 28.3.1975
Národnosť: slovenská
Stav: ženatý

Telefón: 048/6181318, 0905 566320

Vzdelanie:

 • Gymnázium Brezno
 •  VA Liptovský Mikuláš – elektro a spojovacia technika - pomaturitné štúdium
 •  študent katolíckej univerzity v Ružomberku – sociálna práca
 •  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
 • rigorózna skúška Danubius Sládkovičovo
   

Pracovné skúsenosti:

 •   7/1995 – 3/2004    - Vojenský útvar 8261 Brezno - veliteľ spojovacej čaty – zástupca veliteľa roty
 •   4/2004 – 4/2005    - nezamestnaný
 •   5/2005 - 11/2006   - asistent komunitného sociálneho pracovníka - Obecný úrad Šumiac
 •  12/2006 - 12/2018 - starosta


Jazykové znalosti:

 •  český jazyk – dobrá znalosť
 •  ruský jazyk – dobrá znalosť
 •  francúzsky jazyk – základná znalosť


Iné znalosti a zručnosti:

 •  vodičský preukaz sk. B
 •  preukaz na vysokozdvižný vozík
 •  preukaz odbornej spôsobilosti – SBS


Vlastnosti:

 •  profesionálne vedenie kolektívu
 •  dobré organizačné schopnosti
 •  sociálne cítenie, práca s ľuďmi
 •  dochvíľnosť


Záujmy:

 •  futbal
 •  hokej
 •  rybolov