Obsah

Detský svet fantázie

Umenie napredovania spočíva v tom, že začneme.

Pablo Picaso svetoznámy maliar hodnoty umenia vnímal krásnou myšlienkou, že umenie zmýva z duší prach každodennosti.

A aj v dnešnej uponáhľanej dobe sa kráse, tancu, hudbe a tvorivej činnosti venuje Súkromná základná umelecká škola v Polomke pod vedením pani riaditeľky Stanislavy Skladanej. Dňa 8. apríla 2016 sa v obci Šumiac uskutočnila výstava prác žiakov ZUŠ na tému „Detský svet fantázie“, kde boli prezentované výtvarné práce detí a žiakov nielen zo Šumiaca, ale všetkých tých, ktoré navštevujú ZUŠ v Polomke.

Výstava bolo obohatená kultúrnym programom tancom, spevom a hrou na hudobnom nástroji. Každé dieťa za svoju prácu získalo ocenenie v zlatom a striebornom pásme.

V obci Šumiac ich druhý rok učí pani učiteľka Bc. Magdaléna Basarová.

PhDr. Jarmila Gordanová