Obsah

Predstavujeme Vám Máriu Fujkovú

Svätý Ján z Kríža kňaz a učiteľ cirkvi povedal: „Strom, ktorý jeho hospodár ošetruje a stráži, prinesie v pravom čase ovocie, ktoré sa od neho očakáva.“

Aj napriek tomu, že táto myšlienka bola vyslovená v 15. storočí, nestráca aj dnes na svojej aktuálnosti a môžeme ju priradiť k ďalšej našej rodáčke, šumiačanke Márii Fujkovej.

Od detstva sa učila od svojej mamy a starej mamy ručným prácam. Vyšívala šurce, hantuchy, perinky, plachty, naučila sa zdobiť čepce. V rodine mali tkáčske krosná a tak aj s mamou tkali pokrovce, plachty a prestierania. Šurce ku kroju nielen vyšívala ale aj ručne maľovala. Mužský a ženský kroj nájdeme v rodine Fujkovej aj na šumiackych bábkach. Marka Fujková sa naučila pri týchto ručných prácach správne chápať a hodnotiť svoju tvorbu, pri ktorej si vytvorila oázu ticha a ponorila sa často krát do seba a modlitby.

Aj na dôchodku má stále veľa práce. Chodí do kostola nielen ďakovať Bohu, ale má na starosti aj výzdobu kostola, kde dáva plachty na oltár a to vždy podľa príslušného cirkevného sviatku. Doma sa venuje s manželom aj gazdovstvu a stará sa o svojho 89-ročného otca, ktorý je jediný žijúci Šumiačan, ktorý bojoval v 2. svetovej vojne.

O Marke môžeme povedať, že môže byť hrdá na svoju prácu, ktorú neustále vykonáva.

PhDr. Jarmila Gordanová

Foto: Šimon Bošeľa