Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.04.2019

Zmluva o bežnom účte

z-19-17

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šumiac

04.09.2018

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

z-18-07-01

480,00 EUR štyristoosemdesiat eur

TOWERCOM, a. s.

Obec Šumiac

19.03.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

z-19-14

15,90 EUR päťnásť eur, -90-cent

Obec Šumiac

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,81762,Bratislava

19.03.2019

Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb - balík služieb

z-19-13

30,00 EUR tridsať eur

Obec Šumiac

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,81762,Bratislava

20.03.2019

Zmluva o dielo č. 3/2019

z-19-15

23 305,51 EUR dvadsaťtritisíc tristopäť eur 51 centov

PELK, s. r. o.

Obec Šumiac

31.01.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

z-19-06

95 589,00 EUR deväťdesiatpäť tisíc päťstoosemdesiatdeväť eur

Obec Šumiac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

29.10.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

z-18-16

43 554,38 EUR štyridsaďtri tisíc päťstopädesiatštyri eur, 38 centov

Obec Šumiac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

26.02.2019

Dodatok č.4

z-19-12

0,00 EUR

Obec Šumiac

ENVIRPOL SK s.r. o.

30.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

z-18-14

15 000,00 EUR päťnásť tisíc eur

Obec Šumiac

Úrad vlády Slovenskej republiky

25.02.2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikácie SSL

z-19-11

580,00 EUR päťsto osemdesiat eur

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Šumiac

19.02.2019

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071T120 zo dňa 14.februára 2019

z-19-10

15 000,00 EUR päťnásť tisíc eur

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Obec Šumiac

18.02.2019

Zmluvy o poskytnutí služby

z-19-09

Neuvedené

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Šumiac

13.02.2019

Profesionálny register

z-19-08

240,00 EUR dvestoštyridsaď eur

Profesionálny register s. r. o.

Obec Šumiac

08.02.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

z-19-07

-

MAPA Slovakia Digital s. r. o.

Obec Šumiac

30.01.2019

Zmluva o poskytnutí služby č. 13122018

z-19-05

-

Obec Šumiac

HELP 4 PEOPLE

30.01.2019

Dodatok č. 12, Zmluva o dielo č. 031002

z-19-04

-

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Šumiac

29.01.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

z-19-03

119,00 EUR stodevätnásť eur

Obec Šumiac

EKOTEC, spol. s r. o.

29.01.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

z-19-02

144,90 EUR stoštyridsaťštyri eur devätdesiat centov

Obec Šumiac

EKOTEC, spol. s r. o.

23.01.2019

Zmluva o vykonávaní služieb bezpečnosti práce

z-19-01

200,00 EUR Dvesto eur

Obec Šumiac

PYROBOSS s. r. o.

28.11.2018

Čiastočná výmena okien a dverí na OcÚ Šumiac

z-18-15

14 464,25 EUR

FOREST LUX s.r.o.

Obec Šumiac

20.11.2018

Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-003026 o poskytnutí dotácie

z-18-13

30 000,00 EUR Tridsaťtisíc

Obec Šumiac

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinová 2, 81272 Bratislava

20.11.2018

Sanácia miest s nelegálnym odpadom v obci Šumiac

z-18-12

41 824,52 EUR

Pro Class s.r.o.

Obec Šumiac

07.11.2018

Mandátna zmluva

z-18-11

20,00 EUR

HMH Invest spol. s r.o.

Obec Šumiac

16.10.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

z-18-10

134 823,42 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Šumiac

15.10.2018

Zmluva o dielo

z-18-09

10 000,00 EUR

Inžinieske stavby, a.s.

Obec Šumiac

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: