Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.10.2019

Zmluva o spolupráci

z-19-36

0,00 EUR

Obec Šumiac

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

31.10.2019

Dodatok ku zmluve o poskytnutí služby

Dodatok č. 1

0,00 EUR -

SIBS MV s. r. o.

Obec Šumiac

25.04.2019

Kúpna zmluva

z-19-16

-

Michal Hrabovský

Obec Šumiac

10.10.2019

Dodatok č. 1

z -19-35

2 000,00 EUR dvetisíc eur

CASSIOPEA

Obec Šumiac

26.09.2019

Zmluva o poskytnutí služby

z-19-34

36 765,18 EUR Tridsaťšesťtisícsedemstošesťdesiatpäť eur 18 centov

SIBS MV s. r. o.

Obec Šumiac

23.09.2019

Zmluva o účte Multicipálneho úveru

z-19-33

-

Obec Šumiac

Prima banka Slovensko, a.s.

23.09.2019

Multicipálny úver - Univerzál

z-19-32

10 000,00 EUR

Obec Šumiac

Prima banka Slovensko, a.s.

12.09.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

z-19-31

6 500,00 EUR Šesťtisícpäťsto EUR

Obec Šumiac

Fond na podporu umenia

05.09.2019

Zmluva o poskytnutí služby

z-19-30

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Obec Šumiac

CASSIOPEA

11.07.2019

Zmluva o poskytnutí služby - !NEPLATNÁ!

z-19-29

-

Obec Šumiac

Neudorf, s. r. o.

10.07.2019

Zmluva o províznom predaji produktov

z-19-28

-

Región HOREHRONIE - oblastná organizácia cestovného ruchu

Obec Šumiac

27.06.2019

Zmluva o vykonaní odbornej laboratórnej expertízy č. 2014/2019 HŽPZ

z-19-27

Neuvedené

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Obec Šumiac

14.06.2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160323001

z-19-26

0,00 EUR -

Obec Šumiac

IA MPSVR SR

13.06.2019

Zmluva č. 1018/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

z-19-25

1 500,00 EUR jedentisíc päťsto eur

Obec Šumiac

Banskobystrický samosprávny kraj

03.06.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

z-19-24

100,00 EUR Sto eur

Ekapo s.r.o., Dolná 10/848, 969 01 Banská Štiavnica

Obec Šumiac

31.05.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

z-19-23

93 239,59 EUR deväťdesiattri tisíc dvestotridsaťdeväť eur, 59 centov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinová 2, 81272 Bratislava

Obec Šumiac

31.05.2019

Zmluva o dielo

z-19-22

34 597,75 EUR tridsaťštyritisícpäťstodeväťdesiatsedem eur, 75 centov

STAVEBNÉ RÁCE - Takáč Roman

Obec Šumiac

22.05.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

z-19-21

-

Obec Šumiac

Stredoslovesnká energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 01,Žilina

06.05.2019

Dodatok č.

z-19-20

-

Obec Šumiac

Poľnohosp. družstvo Šumiac,Šumiac 0,97671,Šumiac

06.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

z-19-19

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Šumiac

30.04.2019

Zmluva o bežnom účte

z-19-18

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šumiac

30.04.2019

Zmluva o bežnom účte

z-19-17

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šumiac

04.09.2018

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

z-18-07-01

480,00 EUR štyristoosemdesiat eur

TOWERCOM, a. s.

Obec Šumiac

19.03.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

z-19-14

15,90 EUR päťnásť eur, -90-cent

Obec Šumiac

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,81762,Bratislava

19.03.2019

Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb - balík služieb

z-19-13

30,00 EUR tridsať eur

Obec Šumiac

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,81762,Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: