Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.04.2020

Zmluva o dielo

Z-20-33

435,00 EUR Štyristotridsaťpať

Obec Šumiac

Stachurová Lenka

01.04.2020

Zmluva o dielo

Z-20-32

115,00 EUR Jedenstošesťdesiatpäť

Obecný úrad Šumiac

Fuleová Andrea

01.04.2020

Zmluva o dielo

Z-20-31

50,00 EUR Päťdesiat

Obec Šumiac

Fuleová Andrea

01.04.2020

Zmluva o dielo

Z-20-30

300,00 EUR Tristo

Obec Šumiac

Mária Hlavatá

12.03.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Z-20-29

99,00 EUR deväťdesiatdeväť

Obec Šumiac

Mesto Stropkov

12.03.2020

Zmluva o dielo-Sanácia

Z-20-28

32 392,42 EUR tridsaťdvatisíctristodeväťdesiatdva 42/100

Obec Šumiac

Ing.Viliam Čech

27.02.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003308

Z-20-27

11 264,06 EUR jedenásťtisícdvestošesťdesiatštyri

Obec Šumiac

Ministerstvo vnútra SR

27.02.2020

Zmluva o spolupráci č. 06/02/2020

Z-20-26

400,00 EUR

Obec Šumiac

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

25.02.2020

Príloha č.1 j Zmluve č. SGE1113201519

Z-20-25

7 806,60 EUR sedemtisícosemstošesť 60/100

Obec Šumiac

ENVI-PAK a.s.

18.02.2020

Zmluva o bežnom účte

z-20-24

0,00 EUR -

Obec Šumiac

Prima banka Slovensko, a.s.

14.02.2020

Zmluva č.2020 MPC NP PoP MŠ 018

z-20-23

0,00 EUR -

Obec Šumiac

Metodicko-pedagogické centrum

20.12.2019

Kúpna zmluva

z-19-52

30 497,18 EUR tridsať tisíc štyristodeväťdesiatsedem eur, 18/100 cent

Obec Šumiac

MIVASOFT, spol. s r. o.

04.11.2019

Kúpna zmluva

z-19-51

60 370,47 EUR šesťdesiat tisíc tristo sedemdesiat eur , 47/100 cent

Obec Šumiac

MONASTER, s. r. o.

25.10.2019

Kúpna zmluva

z-19-50

18 252,62 EUR osemnásť tisíc dvestopäťdesiat dva eur, 62/100 centov

Obec Šumiac

ZOOF spol. s r. o.

10.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky

z-20-22

20 000,00 EUR dvadsať tisíc eur

Obec Šumiac

Úrad vlády Slovenskej republiky

10.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-21

150,00 EUR jedensto päťdesiat eur

Obec Šumiac

Fujka Jozef

10.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-20

150,00 EUR jedensto päťdesiat eur 0/100c entov

Obec Šumiac

Fujka Jozef

10.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-19

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur 0/100 centov

Obec Šumiac

Fujka Jozef

10.02.2020

Dodatok č. 1

d-20-1

119,00 EUR jedensto deväťnásť eur 0/100 cent

Obec Šumiac

EKOTEC, spol. s r. o.

10.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-18

150,00 EUR jeden sto päťdesiat

Obec Šumiac

Čubaňová Júlia

10.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-17

180,00 EUR jeden sto osemdesiat eur

Obec Šumiac

Čubaňová Júlia

10.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-16

180,00 EUR jeden sto osemdesiat eur 0/100cent

Obec Šumiac

Čubaňová Júlia

04.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-15

200,00 EUR

Obec Šumiac

Mgr. Čupka Marián

04.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-14

400,00 EUR štyristo eur

Obec Šumiac

Mgr. Čupka Marián

04.02.2020

Zmluva o dielo

z-20-13

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

Obec Šumiac

Petrová Anna

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: