Obsah

Program jednotlivých politických strán a hnutí do Volieb NR SR  2020.

 

programy_volby_2020.pdf (1.79 MB)

- elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: obusumiac@pohonet.sk, obecnyurad@sumiac.sk

- elektronická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní čleenov okrskovej volebnej komisie: obusumiac@pohonet.sk, obecnyurad@sumiac.sk

- e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:  obusumiac@pohonet.sk, obecnyurad@sumiac.sk

- v obci Šumiac bol zriadený 1 volebný okrsok; adresa: veľká zasadačka OcÚ, Jegorovova 414/3, Šumiac