Obsah

Vyhlásenie volieb do Eúropskeho parlamentu

tu ku stiahnutiu

Informácie pre voliča

tu ku stiahnutiu

Adresa pre doručovanie oznámení o delegovaní člena do volebnej komisie: obusumiac@pohonet.sk, na obcenom úrade (v úradných hodinách), do 02. 04. 2019.

Oznam - Žiadosť o vydanie hlasovacieho lístka.

tu ku stiahnutiu