Obsah

Žiadosť o vydanie voličského preukazu 

Môžte posielať na e-mailovú adresu : obusumiac@pohonet.sk, alebo osobne na Obecnom úrade v Šumiaci.

tu ku stiahnutiu

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

informácie o voľbách - http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

tu ku stiahnutiu - delegovanie člena komisie, do 11. 02. 2019