Obsah

Výsledky volieb prezidenta SR 2019, prvé kolo - OBEC ŠUMIAC

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 999

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 358

Počet voličovi, ktorí odovzdali obálku: 358

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 353

 

Volebná účasť v obci Šumiac: 35,84

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 

1. Béla Bugár, Ing.: 9

2. Zuzana Čaputová, Mgr.: 59

3. Martin Daňo: 0

4. Štefan Hrabin, JUDr.: 91

5. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.:10

6. Marian Kotleba, Ing. Mgr.:63

7. Milan Krajniak, Bc.: 9

8. József Menyhárt, PaedDr., PhD.:0

9. František Mikloško, RNDr.:7

10. Robert Mistrík, Dr. Ing.: 0

11. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.:93

12. Róbert Švec, Mgr.: 8

13. Bohumila Tauchmannová, Ing.: 1

14. Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.: 3

15. Ivan Zuzula, RNDr., CSc.:0

Výsledky volieb prezidenta SR 2019, druhé kolo - OBEC ŠUMIAC

Počet zapísaných voličov

 1018

Počet odovzdaných obálok

331

Počet platných hlasov

325

 

ZUZANA ČAPUTOVÁ, Mgr. - 117

MAROŠ ŠEFČOVIČ JUDr., PhD. - 208

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

informácie o voľbách - http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 
ktorí postúpili do druhého kola volieb

30. marca 2019

    1.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

    2.   Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

 

 

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

16. marca 2019

    1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín

    2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

    3.   Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava

    4.   Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava

    5.   Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta

    6.   Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica

    7.   Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava

    8.   József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň

    9.   František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava

  10.   Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava

  11.   Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

  12.   Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra

  13.   Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava

  14.   Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava

  15.   Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

Žiadosť o vydanie voličského preukazu 

Môžte posielať na e-mailovú adresu : obusumiac@pohonet.sk, alebo osobne na Obecnom úrade v Šumiaci.

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu - delegovanie člena komisie, do 11. 02. 2019