Obsah

Ciele KC

Zámer práce:

Hlavným zámerom je zlepšiť vzdelanostnú úroveň rómskej menšiny a využitie voľného času detí a mládeže.

Ciele:

Hlavným cieľom projektu je podpora výchovy a vzdelávanie rómskej komunity.

Čiastkové ciele:

  • Zmysluplné využívanie voľno časových aktivít detí, školskej mládeže a mladých ľudí
  • Pomoc žiakom v príprave na vyučovanie
  • Odstránenie patologických javov
  • Zabránenie bezcieľnemu potulovaniu sa detí po uliciach
  • Ochrana mládeže pred drogami

 

Udržateľnosť komunitnej práce:

Udržateľnosť je pre nás veľmi dôležitá. V našej obci máme 410 Rómov z toho 150 detí a mladých ľudí do 25 rokov. Rómskych žiakov základnej školy je 90. Z roka na rok nám rómskych detí pribúda a je nesmierne dôležité, aby sa táto mládež formovala už od útleho veku. Aj preto sa snažíme takýmto spôsobom venovať mládeži a pokračovať v spomínaných aktivitách. Tým, že máme komunitné centrum s veľmi peknými priestormi a zariadením sa stalo samozrejmosťou a akýmsi druhým domovom ktoré dáva teplo a lásku našim deťom a mládeže.