Obsah

Deň učiteľov 2019

Starostka obce PhDr. Jarmila Gordanová privítala učiteľov na obecnom úrade a odvďačila sa im za ich prácu.