Obsah

Regionálna prehliadka ZPOZ „Obrady v živote“

Dňa 17.03.2016 sa obec Šumiac v spolupráci so Základnou školou v Šumiaci zúčastnili na regionálnej súťaži prehliadke ZPOZ „Obrady v živote“ v Podbrezovej.

Žiaci zo Základnej školy v Šumiaci vystúpili s pásmom „Deň matiek“. Žiaci sa predstavili v šumiackom kroji, kde sa prihovorili slovom, zaspievali piesne, zatancovali. Program bol obohatený nádhernými rekvizitami, ktoré si samy vytvorili spolu s pani učiteľkami.

Veľké poďakovanie patrí vedeniu základnej školy pani riaditeľke Mgr. Hrabovskej, učiteľkám Mgr. Gabike Maleckej, Mgr. Alene Ľapinovej a starostovi obce PhDr. Marcelovi Pollákovi.

Žiaci zo Šumiaca postupujú na krajskú súťaž, ktorá sa bude konať v apríli.

PhDr. Jarmila Gordanová