Obsah

Zjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista

Vo Východnej Cirkvi sa oslavuje šiesteho januára sviatok Zjavenia Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Bohozjavenie nesúvisí s tromi kráľmi, ale s udalosťou krstu Krista v Jordáne. Tento cirkevný sviatok je druhý najvýznamnejší po smrti a vzkriesenia Ježiša Krista (po Pasche). V predsviatok Bohozjavenia je predpísaný prísny pôst, no ak sviatok vyjde na sobotu alebo nedeľu pôst odpadá.

Dňa 6. januára 2014 sa konala aj v našej horehronskej obci Šumiac slávnostná svätá liturgia, ktorú celebrovali p. farár František Takáč. Krst súvisí s vodou, v tento deň sa svätí s vodou, ktorá sa používa na pokropení ľudí, príbytkov, každej veci aj hospodárských objektov. Svätenie vody sa v Šumiaci koná tradične od nepamäti pri prameni Teplica, z ktorej si ľudia vodu odnášajú do svojich príbytkov. Po liturgii nasledovalo myrovanie, slávnostná procesia a požehnanie.

PhDr. Jarmila Gordanová

Foto: Šimon Bošeľa