Obsah

Uchovávanie kultúrneho dedičstva a ľudových remesiel v Šumiaci

Remeslá v Šumiaci nám zanechali stovky predmetov ako súčasť nášho každodenného života. Vznikali a menili sa v závislosti od špecializácií ľudských činností.

V tomto roku Vám budeme predstavovať šikovných Šumiačanov, ktorí sa v súčasnej dobe venujú krásnej, ale ťažkej ľudovej tvorbe. Vďaka ich práci sa v Šumiaci ešte stále vytvárajú ľudové remeslá, čo v dnešnej dobe sa už pomaly vytráca z nášho života.

Naši rodáci – Šumiačania, tvorili a vytvárajú krásne ľudové remeslá a ručné práce. Veľmi si vážime, že aj v súčasnej dobe máme na Šumiaci ľudí, ktorí sa naučili od svojich rodičov a starých rodičov ľudové remeslá.

Pre Horehronie sú charakteristické remeslá orientované na výrobky z dreva, funkčné, ale aj umelecké. Veľmi rozšírené a dodnes najviac zachované je pastierske umenie, výroba pastierskeho dreveného riadu – črpáky, naberačky, množstvo dekoratívnych rezbárskych motívov. Doteraz je rozšírená domáca výroba plátna a súkna, ktoré tvoria základ tradičného ľudového odevu.

V súčasnosti medzi najrozšírenejšie remeslá, orientované na spracovanie vlákien a textílií, patrí šitie a vyšívanie krojov, krojových súčastí ako sú oplecká, brusljaky, šurce, čepce, šavolky. Tiež sa ľudia venujú aj tvorbe úžitkových predmetov ako je tkanie kobercov – pokrovcov, úžitkové vyšívanie. V obci sa tejto činnosti venuje okolo 30 ľudí, ktorí svojou tvorbou nielen obohacujú horehronskú kultúru, ale svojimi hodnotnými prácami zachovávajú dedičstvo našich predkov.

PhDr. Jarmila Gordanová

Foto: Šimon Bošeľa