Obsah

Predstavujeme Vám Júliu Čubaňovú

Opäť sme tu, aby sme predstavili ďalšiu našu rodáčku pani Júliu Čubaňovú.

Narodila sa v roku 1938. Pre tetku Čubaňku celý život neboli dôležité slová, ale hlas srdca.

Už od svojho detstva sa stretávala s krosnami, ihlou a niťami. Ovláda zápästkovú techniku, tkanie, vyšívanie, háčkovanie, ktoré sa naučila v mladosti od starých rodičov. Tká koberce, štrikuje šavolky, vyšíva šurce, šavolky a baršóny (slávnostné šatky na hlavu), na ktorých ručne viaže strapce. Svoje výrobky a zručnosť predstavuje na rôznych podujatiach v obci i mimo nej. Zúčastnila sa na predvádzaní výroby v Dome remesiel v Banskej Bystrici, na Folklórnych slávnostiach v Detve.

Svoje majstrovstvo si neponecháva len pre seba, ale tomuto remeslu učí deti na Základnej škole v Šumiaci. Aktívne pôsobí aj v Dome remesiel v Banskej Bystrici.

Aj napriek svojmu veku vyžaruje z jej tváre úsmev, ktorý neustále vie vyčariť jej duša.

PhDr. Jarmila Gordanová

Foto: Šimon Bošeľa