Obsah

Príhovor starostky obce

Typ: ostatné | náš tip
Príhovor, prianie k Novému roku 2020

Vážení spoluobčania,

       Po odbití polnočných zvonov a obrátení listov kalendára vstupujeme do nového roka. Naplnení očakávaniami a dávkou nostalgie zamyslenia nad odchádzajúcim rokom, ako keby poučení a múdrejší vstupujeme do ďalšieho obdobia. Pri absencii magického čara príchodu nového roku by sa jednalo o rovnaký deň ako každý iný...                                                                                 

    Pre nás ľudí je to deň, keď si viac ako inokedy sústreďujeme myšlienky a otázniky nad sebou, svojím okolím, nad svojím životom, bilancujeme svoje úspechy, neúspechy a dávame si nové záväzky a predsavzatia.                                

    Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých Vianočných a Novoročných sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka a samozrejme bilancujeme rok uplynulý. Hodnotíme, spomíname, rekapitulujeme a možno sme tak trochu nostalgickí, pretože čas ktorý uplynul sa už nedá vrátiť. Prežili sme 365 dní, ktoré boli naplnené radosťou, úsmevom, úspechmi, ale ako to už v živote chodí, aj problémami starosťami a prekážkami. Dovoľte mi, aby som sa poďakovala Vám všetkým, ktorí ste sa snažili v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom o to, aby bol život v našej obci krajší a samozrejme lepší.                                                                                          Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život, ale nikdy nemeníme rodinu a priateľov! Preto Vám želám, aby boli súčasťou Vašich životov len správni ľudia na ktorých sa budete môcť vždy spoľahnúť, a ktorí budú pri Vás stáť práve vtedy, keď to budete skutočne potrebovať.          

    Prajem Vám a Vašim blízkym všetko dobré, nech sa Vám splnia všetky Vaše túžby a priania.                                                                                        

    Robme všetci spoločne všetko preto, aby naša krásna obec Šumiac bola miestom, kde chceme žiť plnohodnotný a spokojný život. Nech je miestom, kde sa s hrdosťou a radosťou budú vracať z rôznych kútov sveta naše deti, miestom, ktoré potrebuje každý z nás a s láskou ho nazýva : „Môj domov“… Zveľaďujme a rozvíjajme našu krásnu obec v každom smere v prospech nás všetkých a tiež v prospech tých, ktorí našu obec radi navštevujú.                                    

    V prichádzajúcom Novom roku 2020 Vám v mene svojom, v mene pracovníkov Obecného úradu, ako aj všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, božieho požehnania, vzájomného pokoja a harmónie.  Rozdávajme okolo seba  dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.

Snažme sa všetko robiť s láskou Veď budúcnosť vytvára iba ten kto dáva samého seba. Kto chce iba poúčať a meniť druhých, je neplodný.

            Šťastný a spokojný NOVÝ ROK 2019 Vám zo srdca praje Jarmila Gordanová – starostka obce Šumiac

šťastný Nový rok


Vytvorené: 2. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 1. 2020 15:23
Autor: Správce Webu